swos slyder

Studium Wiedzy o Sztuce | nabór do 14.10

Zapraszamy studentki i studentów oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w cyklu wydarzeń mających na celu poszerzanie wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej, organizowanym co roku przez Galerię Labirynt. Program Studium Wiedzy o Sztuce składa się z kilku wzajemnie się dopełniających modułów. Pierwszy z nich to cykl wykładów, które w przystępny sposób omawiają najważniejsze zagadnienia z obszaru sztuki ostatnich dziesięcioleci.

W tym roku proponujemy Państwu serię prezentacji pod hasłem Sztuka, Wolność, Demokracja. Wychodząc od podstawowych europejskich wartości, autorzy i autorki wykładów opowiedzą o ważnych wydarzeniach, postawach i wątkach artystycznych w sztuce najnowszej. Cykl wykładów dopełnia oferta dotycząca bieżących wystaw w Galerii Labirynt – specjalnie dla Państwa przygotowane zostaną oprowadzania kuratorskie, spotkania z artystami i teoretykami sztuki. Trzeci moduł to warsztaty twórcze realizowane przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej w oparciu o program Galerii.

Wykłady 2018/2019
Sztuka, Wolność, Demokracja

● Sztuka i wolność – polityczna, społeczna i obyczajowa
Manifesto – performatywność wolności
● Artyści, aktywiści – sztuka drugiej połowy XX wieku wobec polityki władzy
● Pomnik przed twoim oknem – sztuka w przestrzeni publicznej
● Polacy formują flagę narodową – artyści polscy wobec transformacji ustrojowej
● (Nie)grzeczne dziewczyny – ciało jako pole walki
● „Dobra wystawa w złej galerii” – o narodzinach krytyki instytucjonalnej
● Spółdzielcze utopie architektoniczne – demokracja w PRL-u (?)

 

Zajęcia będą się odbywały od października do czerwca, trzy razy w miesiącu we wtorki, środy lub czwartki o godz. 17.00.
Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 50 zł. Absolwenci/absolwentki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 14.10.2018 na adres mailowy: swos@labirynt.com.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek, 19 października, o godz. 17.30 w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5).

 

Osoba do kontaktu
Magdalena Linkowska
tel. 466 59 20 wewn. 27

 

Dane do przelewu:
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
Konto: 68124015031111001001550857
Tytuł płatności: opłata rekrutacyjna SWoS