Studium Wiedzy o Sztuce

Studium Wiedzy o Sztuce – nabór do 02.03.2015

Wszystkich studentów zapraszamy do udziału w studium poświęconym zjawiskom i procesom w sztuce XX i XXI wieku. Proponowany przez nas kurs obejmuje zajęcia z zakresu współczesnej kultury wizualnej, teorii sztuki, estetyki i filozofii, zagadnienia dotyczące instytucji życia artystycznego i wystawiennictwa. Głównymi elementami programu będą wykłady, spotkania z artystami, kuratorami i krytykami, rozmowy poświęcone sztuce współczesnej, oprowadzania kuratorskie.

Program studium obejmuje następujące moduły:

  1. „Kultura wizualna w kontekście wybranych zagadnień artystycznych” – wykłady
  2. „Postawy” – spotkania, rozmowy z artystami, wykłady związane z wystawami prezentowanymi w Galerii Labirynt
  3. „Sztuka i filozofia” – wykłady

Dodatkową – fakultatywną – formą zajęć będą warsztaty „Współczesne trendy w krytyce artystycznej”, podczas których uczestnicy zyskają umiejętność pisania i redagowania tekstów krytycznych oraz recenzji dotyczących sztuki najnowszej.

Zajęcia rozpoczną się w drugim semestrze roku akademickiego i będą się odbywały trzy razy w miesiącu w godzinach popołudniowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem (od marca do czerwca 2015 roku). Uczestnictwo w studium jest bezpłatne, absolwent otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 02.03.2015 na adres mailowy: aleksandra.skrabek@labirynt.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Galerii Labirynt:
ul. Popiełuszki 5, pok. nr 3.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Skrabek
tel. 81 466 59 20 wew. 31