Rewiry Lublin

Svajone i Paulius Stanikas – spotkanie z artystami

08.05.2013, godz. 18.00

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” zaprasza na spotkanie ze Svajone i Pauliusem Stanikas, którzy w 2003 r. reprezentowali Litwę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji. Projekcja filmów i spotkanie z artystami mają miejsce w ramach tzw. wizyty przygotowawczej. Podczas kolejnego pobytu w Lublinie, planowanego na jesień 2013 roku, artyści wykonają pracę w przestrzeni miejskiej.

Svajone i Paulius Stanikas wyemigrowali pod koniec lat 80. do Francji, gdzie zyskali uznanie czołowych francuskich krytyków sztuki. Zajmują się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, grafiką, ceramiką oraz sztuką wideo. Łączą w niekonwencjonalny sposób klasyczne techniki plastyczne z nowymi środkami wyrazu. Komponują wielowymiarowe instalacje, zestawiając ze sobą monumentalne rysunki lub fotografie z obiektami sztuki użytkowej. S&P Stanikas czynią ciało jednym z podstawowych środków wyrazu, wprawiając tym widza w zakłopotanie i skłaniając go do refleksji – widz koncentruje się na bólu, poniżeniu i szeroko pojętym uprzedmiotowieniu człowieka.

Prace artystów opatrzone są znamiennymi tytułami, które wywołują skojarzenia z terrorem systemów totalitarnych – nazizmem i komunizmem. Jednym z takich dzieł jest film „Magda Goebbels Project”, który będzie prezentowany w Galerii Labirynt. Svajone i Paulius Stanikas odwołują się w tej pracy do głośnego zabójstwa sześciorga dzieci, dokonanego 1-go maja 1945 roku w berlińskim bunkrze przez ich matkę, Magdę Goebbels — żonę ministra propagandy Trzeciej Rzeszy, Josepha Goebbelsa. „Inferno”, kolejny film, który zostanie zaprezentowany lubelskiej publiczności, nawiązuje do pierwszej części średniowiecznego poematu Dantego Alighieri — „Boskiej Komedii”. Zarówno „Inferno”, jak i „Magda Goebbels Project” podejmują problem zniewolenia i upokorzenia jednostki w systemach totalitarnych.

Dzieła S&P Stanikas pokazują również skutki transformacji ustrojowej w krajach byłego bloku wschodniego. W swoich radykalnych pracach, Svajone i Paulius Stanikas podnoszą wielokrotnie kwestię piętrzących się dysproporcji społecznych w kapitalistycznym świecie. Ponadto, ich prace podejmują problematykę wykluczenia ze względu na pochodzenie etniczne lub pozycję społeczną.

Miejsce: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5
Prowadzenie: Marta Ryczkowska
Koordynator projektu: Radosław Łasisz
www.stanikas.com

–> wstęp wolny <–