synergia

Synergia – open call | projekt Fundacji Towot Squat

Synergia jest najnowszym projektem Fundacji Towot Squat, do udziału są zaproszeni studenci i absolwenci kierunków artystycznych oraz historii sztuki. W pierwszej połowie lipca odbędzie się w Lublinie tygodniowy panel warsztatowy z uznanymi artystami i kuratorami, zakończony we wrześniu wystawą.

Nazwa projektu odnosi się do pojęcia zaczerpniętego z języka psychologii społecznej, definiującego współdziałanie kilku jednostek. Dodatnim efektem synergii określa się sytuację, w której połączenie dwóch lub więcej czynników daje korzystniejszy efekt niż osobne działanie. Psychologowie obrazują to działaniem: 1+1=3. Projekt ma przynieść podobny rezultat uzyskany na drodze spotkania i twórczej współpracy intelektualnej dwóch środowisk młodych ludzi zajmujących się sztuką.

Synergia jest wydarzeniem o charakterze twórczego laboratorium, ma na celu długoterminowe wsparcie aktywnego środowiska młodych twórców i teoretyków kultury, współdziałających przy realizacji wydarzeń artystycznych. Współpraca artystów oraz krytyków jest niezwykle ważna i korzystna dla wsparcia dialogu kształtującego nowe pokolenie ludzi sztuki, a także pozwala zwiększyć świadomość podejmowanych działań.

Fundacja Towot Squat powołana przez Roberta Kuśmirowskiego realizuje wydarzenia takie jak No Budget Show oraz Died Moroz, wspierając inicjatywy oddolne oraz aktywizm młodego pokolenia twórców.

***

W ramach działań projektowych zrealizowanych zostanie cykl wydarzeń skierowanych do młodych twórców i teoretyków sztuki – organizowane będą w Lublinie także rezydencje artystyczne i kuratorskie, kursy mistrzowskie oraz plenery. Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia osobowości młodych twórców, krytyków artystycznych, historyków sztuki i managerów kultury, wspieranie ich aktywności zawodowej oraz promocja ich działalności poprzez wdrożenie programu dopełniającego szkolnictwo artystyczne oraz budowanie sieci współpracy wydziałów artystycznych w Polsce i za granicą.

Etap I / Nabór / 30.04-31.05.2017

Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową za pośrednictwem e-maili oraz formularzy zgłoszeniowych. Zrealizowane zostaną równolegle dwa otwarte nabory dla twórców i historyków sztuki (studentów i absolwentów).

Etap II / Warsztaty / 10-16.07.2017

W ramach działań projektowych odbędzie się tygodniowy program warsztatów, zrealizowany w przestrzeni miejskiej we współpracy z Galerią Labirynt. Uczestnikom gwarantujemy udział w warsztatach, zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 10-16.07.2017.

Etap III / Wystawa / przygotowanie i realizacja: 17.07-15.09.2017

Wystawa odbędzie się w Galerii Labirynt w Lublinie. Podczas ekspozycji zaprezentowane zostaną prace młodych twórców, stworzone podczas kursów mistrzowskich oraz na drodze współpracy z historykami sztuki. Za realizację wystawy odpowiedzialni będą uczestnicy projektu – kuratorzy, którzy pod opieką mentora zajmą się opracowaniem merytorycznym koncepcji i działaniami promocyjnymi, stroną techniczną ekspozycji oraz realizacją wypowiedzi kuratorskich, związanych z prezentowanymi pracami.

Szczegółowe zasady zgłoszeń:

W przypadku artystów zgłoszenia rozpatrywane będą na podstawie nadesłanego formularza zgłoszeniowego oraz portfolio w formie pliku PDF do 10 stron, istnieje możliwość załączenia linku wideo z prezentacją prac trwającego do 2 minut.

Historycy sztuki zobowiązani są natomiast do nadesłania formularza oraz 2-3 tekstów o charakterze krytycznym lub kuratorskim.

Zgłoszenia z portfolio/tekstami należy wysyłać do końca maja na adres: towotsquat@gmail.com; w tytule maila wpisać należy odpowiednio SYNERGIA_ARTYSTA_IMIĘ_NAZWISKO bądź SYNERGIA_KURATOR_IMIĘ_NAZWISKO

O zakwalifikowaniu uczestników do projektu zadecyduje komisja, w której skład wejdą artyści i teoretycy sztuki: dr Marcin Pastwa, Waldemar Tatarczuk i Ewa Zarzycka. Wyniki naboru ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 18.06.2017 na stronie internetowej Fundacji Towot Squat.

Projekt jest realizowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Miasto Kultury jako element trzyletniego programu edukacyjno-artystycznego „Towot Squat”. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.