richard-prince-cowboys

Dlaczego artyści wykorzystują cudze dzieła, czyli opowieść o sztuce awangardy i amerykańskiej appropriation art – Andrzej Kisielewski

07.03.2013, godz. 19.00

Wykład jest próbą porównania sztuki awangardowej pierwszej połowy XX wieku z nurtem nazywanym appropriation art (sztuka zawłaszczania) – traktowanym tu jako charakterystyczny przejaw sztuki postmodernizmu. Punktem wyjścia wykładu jest założenie, że – wbrew znanej diagnozie Petera Bürgera, zgodnie z którą neoawangarda miałaby swoimi działaniami przekreślić dorobek historycznej awangardy – sztuka neoawangardy w wielu momentach realizuje strategie awangardy pierwszej połowy XX wieku. W nich natomiast szczególną rolę odgrywa krytyczna wiwisekcja realności.

Dr hab. Andrzej Kisielewski, historyk sztuki i kulturoznawca, pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się sztuką awangardową i problemami kultury współczesnej – m. in. kulturową rolą obrazów, w tym również reklamą. Autor książek: Karny, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką a kulturą, Prymitywizm w sztuce awangardy I połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności. Publikował m. in. w wydawnictwach Galerii Białej w Lublinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Tel Aviv Musem of Art w Tel Awiwie, Malmö Kunsthalle w Malmo, Springer & Winckler Galerie we Frankfurcie nad Menem, Galerii Arsenał w Białymstoku, a także w pismach: „Konteksty”, „Więź”, „Opcje”, „Kresy”, „Rzeźba Polska” i innych.

–> wstęp wolny <–

*na zdj. Richard Prince, Untitled (Cowboy), 1989