Gianni Vattimo

Tadeusz Antoni Szkołut – Gianni Vattimo: Przyszłość sztuki w kulturze późnej nowoczesności

Gianni Vattimo – wybitny włoski filozof i estetyk, propagator tzw. myśli słabej, jeden z ostatnich żyjących przedstawicieli nurtu intelektualnego, określanego umownym mianem postmodernizmu. Charakterystycznym rysem jego nacechowanej światopoglądowo i aksjologicznie refleksji  jest względny optymizm  w kwestii szans ambitnej sztuki w kulturze współczesnej, zdominowanej przez syndrom „mass media – rynek – reklama – moda”. Jego zdaniem,  postępująca erozja metafizyki, spowodowana m. in. przez ekspansję popkultury, stwarza nowe pole dla krytycznych działań artystycznych, kierujących się strategiami nazwanymi przezeń „oscylacją”  i „dezorientacją”. Wykład jest próbą namysłu nad tym, czy optymizm G. Vattimo jest uzasadniony.

/ wstęp wolny /