Tadeusz Kobierzycki - O jaźni twórczej: Henryk Elzenberg (1887-1967) i Kazimierz Dąbrowski (1902-1980)

Tadeusz Kobierzycki – O jaźni twórczej: Henryk Elzenberg (1887-1967) i Kazimierz Dąbrowski (1902-1980)

Tadeusz Kobierzycki, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zajmuje się filozoficznymi problemami sztuki, medycyny, psychologii oraz teoriami poznania i działania.  Jego publikacje obejmują ponad 200 artykułów z antropologii filozoficznej, medyczno-psychologicznej jak również artystycznej. Interesuje się nowymi metodami analizy muzycznej a także wizualnej (fenomenologia, psychoanaliza, kognitywizm). Kobierzycki przybliży słuchaczom założenia i twierdzenia podstawowej teorii twórczości według Henryka Elzenberga oraz Kazimierza Dąbrowskiego. Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”.

/ wstęp wolny /