Taśmy sztuki: Jan Świdziński

Taśmy sztuki: Jan Świdziński

Nowy cykl projekcji pod nazwą „Taśmy sztuki” rozpocznie się od pokazu filmów z udziałem Jana Świdzińskiego (1923-2014) – jednego z najważniejszych polskich artystów współczesnych, twórcy koncepcji sztuki kontekstualnej, autora licznych tekstów o sztuce oraz publikacji (m.in.: „Sztuka jako sztuka kontekstualna”, „Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość”, „Quotations on contextual art”). Dzięki autorskiej koncepcji sztuki kontekstualnej, którą Świdziński ogłosił manifestem w 1976 r. w Kanadzie, artysta zyskał międzynarodowe uznanie i grupę zwolenników w Polsce. Sztuka kontekstualna była niejako odpowiedzią Świdzińskiego na sztukę konceptualną (popularną wówczas na Zachodzie) oraz dyskusją, w szczególności z Josephem Kosuthem, z którym Świdziński twórczo polemizował od lat 70.

Podczas projekcji zaprezentowane zostaną dwa filmy:
godz. 18.00 „Kosuth – Świdziński. Spotkanie w Rzymie” – film dokumentujący spotkanie Josepha Kosutha i Jana Świdzińskiego w 2008 roku; 40 min
godz. 18.45 „Konteksty Jana Świdzińskiego” – rozmowa Tadeusza Mroczka z Janem Świdzińskim w 2010 roku; 60 min

–> wstęp wolny <–