The Mental Health Noise Orchestra

The Mental Health Noise Orchestra | koncert

Koncert muzyki eksperymentalnej podsumowuje współpracę muzyka Ryo Ikeshiro (Wielka Brytania / Japonia) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną podopiecznymi Zespołu Ośrodków Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i C w Lublinie.

Koncerty:
26 lipca 2016 (wtorek), godz. 11.00, Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5
28 lipca 2016 (czwartek), godz. 13.00, plac przed Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
wstęp wolny

Projekt ma na celu założenie grupy wykonującej muzykę i dźwięki eksperymentalne. W skład grupy wchodzić będą dzieci i młodzież oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami w nauce, niedosłyszące, osoby z innymi niepełnosprawnościami lub pochodzące ze środowisk w niekorzystnym położeniu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy będą wykorzystywać różne środki, takie jak komputery, sprzęt analogowy i inne przedmioty lub nagrania terenowe jako instrumenty do tworzenia występów zespołowych. Muzyka eksperymentalna i noise mają wielki potencjał, aby wzbogacać życie przez umożliwianie kreatywności i ekspresji. Łączenie niekomercyjnych form muzyki z tymi, które mogą być wyłączone z pełnego obiegu, stanowi także wartościową próbę zbadania, co jest właściwie możliwe do osiągnięcia poza codziennym otoczeniem kapitalistycznym. Ponadto projekt będzie kwestionował uprzedzenia względem osób z niepełnosprawnościami, ukazując ich potencjał do działań kreatywnych i eksperymentowania.

Ryo Ikeshiro jest uczestnikiem programu LSS „Granice – Rezydencje Miejskie” realizowanego przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej i Warsztaty Kultury w Lublinie

Więcej na temat projektu

Współpraca: Zespół Ośrodków Wsparcia. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B i C w Lublinie.

Zrealizowano w ramach projektu Europe Grand Central – „Granice – Rezydencje Miejskie” finansowanego z programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.