slyder2

„To nie jest film”

Otwieramy nowy cykl wystaw indywidualnych pod nazwą „To nie jest film”. W ramach cyklu zaprezentujemy prace współczesnych artystów polskich posługujących się techniką wideo. W 2013 roku będą to: Dominik Lejman, Krzysztof Wodiczko, Anna Baumgart, Hubert Czerepok.

Celem projektu jest ukazanie różnorodności zastosowań wideo w sztuce najnowszej oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium. Film i wideo nie muszą pojawiać się w galerii sztuki jedynie w tradycyjnej formie z użyciem ekranów i telewizorów, mogą na przykład: stanowić część instalacji, fragment rzeźby, być elementem scenografii, czy też tworzywem wideo-muralu lub wideo-fresków. Stąd zawarta w nazwie cyklu negacja, która jest wyrazem tego, że projekt nie jest poświęcony filmowi i wideo jako takim. Artyści zaproszeni do współpracy testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, wykorzystują film w sobie właściwy sposób.

partnerzy