banner_seminarium_565x264px

* – to nie jest to, o czym myślisz… | seminarium lokalne CreArt

Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcją i rolą instytucji kultury i sztuki w XXI wieku, która staje się miejscem dialogu, możliwości, otwartości, włączania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. W trakcie debat moderowanych przez znanych ekspertów i ekspertki (Edwina Bendyka, Margaret Amaka Ohia-Nowak, Monikę Dubiel, Mirosława Filiciaka, Romana Batkę), zastanowimy się wspólnie nad sprawą wielokulturowości i miejsca obcokrajowców w przestrzeni publicznej/przestrzeni kultury, dostępnością i włączaniem osób z niepełnosprawnościami w działania instytucji sztuki, nad instytucją sztuki w kontekście takich wyzwań współczesności, jak zmiany klimatyczne, nowe media i narzędzia cyfrowe, nad formami zarządzania instytucją sztuki jako ponowoczesną instytucją publiczną.

*Galeria, teatr, muzeum, biblioteka, filharmonia, kino, dom kultury

 

Program seminarium:

11:00 – 11:50 – Pewne jest to co niemożliwe, czyli optymizm apokalipsy. Edwin Bendyk

12:00 – 12:50 – Komunikacja międzykulturowa. Margaret Amaka Ohia-Nowak

Na warsztacie będzie można dowiedzieć się, co odróżnia nas od siebie, co pomaga nam rozwijać kompetencje międzykulturowe i co pozwala nam zwiększyć wrażliwość międzykulturową. Porozmawiamy o tym, czym jest i dlaczego warto rozwijać inteligencję kulturową. Zastanowimy się nad tym, jaki jest związek pomiędzy samoświadomością a przyjmowaniem perspektywy INNEGO. Dowiemy się, jakie emocje najczęściej towarzyszą nam w kontakcie z INNYM. I co możemy zrobić, żeby nie było INNYCH i nas, tylko żebyśmy wszyscy byli MY.

13:00 – 13:50 – Warsztat zapraszania. Jak skutecznie docierać do grup odbiorców. Monika Dubiel

Na warsztatach wspólnie zastanowimy się jak dotrzeć do odbiorców ze szczególnymi potrzebami, jakie są przyczyny ich nieobecności w instytucjach kultury i co zrobić aby zmienić tę sytuację. Wymienimy się zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi doświadczeniami w tym zakresie. Sięgniemy również do katalogu dobrych praktyk instytucji z całej Polski. Spotkanie będzie miało charakter interaktywny. Zależy nam na zaangażowaniu wszystkich uczestników.

15:00 – 15:50 – Przestrzeń publiczna a kryzys Klimatyczny. Daniela Jaszczuk, Mateusz Jurewicz, Julia Barbasiewicz (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny)

16:00 – 16:50 – Internet a poszerzanie pola kultury. Mirosław Filiciak

Poszukując legitymizacji swoich działań, instytucje kulturalne coraz częściej zwracają się
w kierunku myślenia w kategoriach poszerzonego pola kultury czy też „żywej” kultury. W tym ujęciu wartość estetyczna stymulowanych zjawisk staje się drugorzędna wobec uruchamianych procesów społecznych. Internet wydaje się być doskonałą przestrzenią do realizacji takiego podejścia. Praktyka pokazuje jednak, że nie jest to takie proste. Ten moduł spotkania poświęcony będzie możliwościom i wyzwaniom, jakie Sieć stawia przed poszerzonym polem kultury.

17:00 – 17:50 – Poszukiwanie nowego języka i formy – zarządzanie instytucją sztuki. Roman Batko

18:00 – 19:30 – Dyskusja podsumowująca

________________________________________________________________________

Prelegenci

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, pracuje w tygodniku POLITYKA, gdzie kieruje działem nauki. Autor czterech książek: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B., 2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B, 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B, 2009) oraz „Bunt Sieci” (POLITYKA, 2012). W 2014 r. wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim opublikował książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykład o kulturze cyfrowej w ramach kierunku „Język i społeczeństwo”. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzi seminarium o nowych mediach. Zastępca redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Należy do Polskiego PEN Clubu oraz jest członkiem European Council on Foreign Research.

Margaret Amaka Ohia-Nowak

Językoznawczyni, medioznawczyni i edukatorka międzykulturowa. Prezeska firmy Word Idea kształcącej w zakresie komunikacji międzykulturowej i empatycznej. Konsultantka i trenerka w antydyskryminacyjnych projektach edukacyjnych. W 2014 roku obroniła doktorat pt. Przejawy rasizmu w polszczyźnie. Mechanizmy systemowe, tekstowe i dyskursywne na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim krytyczna analiza języka mediów, studia nad stereotypami i dyskryminacją językową, a w szczególności mową nienawiści i rasizmem. Stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i stażystką na City University London. Uczestniczka i kierowniczka wielu projektów badawczych na uczelniach polskich i zagranicznych. Absolwentka specjalistycznych seminariów poświęconych rasizmowi, ksenofobii, komunikacji równościowej i wielokulturowości (m.in. Black Europe and Dimensions of Citizenship, Race and Ethnic Relations na Uniwersytecie w Amsterdamie). Uczestniczka szkolenia certyfikacyjnego metodą FRIS. Autorka materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych o wielokulturowości. Prowadzi szkolenia dla Polskiej Akcji Humanitarnej, Global Learning & Education Network, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej i WrOpenUp. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Homo Faber. Pracuje przy projektach lingwistycznych na Politechnice Wrocławskiej. Członkini Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego (SPPA) i SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research). Amaka jest Polko-Nigeryjką i mieszka w Lublinie.

Monika Dubiel

Dziennikarka, psycholożka i filolożka hiszpańska, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Osoba niewidoma wzrok zaczęła tracić w dzieciństwie, konsultantka rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku i moderatorka spotkań poświęconych kulturze i jej dostępności. Od 2017 pracuje w Fundacji Kultury bez Barier, gdzie prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji kultury poświęcone sposobom udostępniania ich oferty osobom z dysfunkcją wzroku i koordynuje działania fundacji związane z dostępnością teatrów. W trakcie studiów wielokrotnie wyjeżdżała na stypendia zagraniczne w tym do: Hiszpanii, Rosji, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Odbyła także praktyki we Włoskim Związku niewidomych oraz w Ambasadzie RP w USA.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Międzynarodowy ruch uczniów, uczennic, studentów i studentek, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw globalnemu ociepleniu i wywołanym przez człowieka zmianom klimatu. Podczas seminarium będą reprezentowani przez:
Danielę Jaszczuk – Uczennicę Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, MSK Lublin
Mateusza Jurewicza – Ucznia XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, MSK Lublin
Julia Barbasiewicz – Uczennicę Liceum Astrid w Warszawie, MSK Warszawa

Mirosław Filiciak

Medioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media”, „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”.

Roman Batko

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje z wieloma instytucjami sztuki, muzeami, galeriami, teatrami, domami kultury nad usprawnieniem systemów zarządzania. Prowadzi badania nad zagadnieniami związanymi z tzw. organizacjami przyszłości: robotyzacją, cyborgizacją, nowymi formami komunikowania, zagadnieniami związanymi ze zmianami na rynku pracy, a także tworzeniem sieci technologicznych, w których radykalnie zmienia się pozycja człowieka.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” („CreArt. Network of Cities for Artistic Creation”) współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_PL10