Tomasz Załuski - Sztuki, ciała, kreacje, istnienia, formujące się formy, powtórzenia. Jean-Luc Nancy i dzielenie wspólnoty

Tomasz Załuski – Sztuki, ciała, kreacje, istnienia, formujące się formy, powtórzenia. Jean-Luc Nancy i dzielenie wspólnoty

Wykład będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytania o to, jakie są relacje między sztuką a filozofią oraz w jaki sposób filozofia używa sztuki, aby mówić o świecie jako procesie otwartego eksperymentowania ze swoją własną istotą. Punktem wyjścia będzie nakreślenie kluczowego dla całego wykładu motywu wielości sztuk. Poruszone będą też inne ważne dla filozofii Nancy’ego zagadnienia, jak kwestie wspólnoty, ciała i kreacji istnienia. Najszerszy kontekst rozważań stanowić zaś będzie sztuka jako model (model bez modelu, model nieobecności modelu lub plastyczność jako modelu) dla filozoficznego ujęcia świata, czyli to, co zyskuje u Nancy’ego miano „techne świata”. Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”.

Wykłady z cyklu „Sztuka i filozofia” są próbą pokazania tego, jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej?

/ wstęp wolny /