Sztuka i filozofia wykład Agnieszki Ziętek dotyczący spisku sztuki i transestetyzacji według Jeana Baudrillarda

Transestetyzacja i spisek sztuki według Jeana Baudrillarda – Agnieszka Ziętek

Jakie są relacje między sztuką a filozofią? Jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć podczas wykładów z nowego cyklu „Sztuka i filozofia”, których celem jest zaprezentowanie różnych sposobów opisywania i systematyzowania działań współczesnych artystów.

Pierwszy wykład z cyklu będzie się odnosił do Baudrillardowskiego postrzegania kategorii piękna i estetyki, które – jego zdaniem – przekształcają się współcześnie w obsceniczność i transestetyzację, prowadząc jednocześnie do zaniku „autentycznych” działań artystycznych zastępowanych przez spisek sztuki.

Jean Baudrillard – francuski socjolog i filozof kultury, znany głównie z koncepcji symulacji, symulakrów oraz hiperrzeczywistości. W obszarze podejmowanych przez niego analiz znalazły się również kwestie związane z próbą charakteryzowania otaczającej rzeczywistości w oparciu o system dychotomicznych, binarnych opozycji, takich jak dobro-zło, prawda-fałsz, czy piękno i brzydota.