Studium Wiedzy o Sztuce

Nabór uczestników trzeciej edycji Studium Wiedzy o Sztuce

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę, 19 października, o godz. 17.00 w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5).

***

Program SWoS składa się z kilku wzajemnie się dopełniających modułów. Pierwszy z nich to cykl wykładów, które w przystępny sposób wyjaśnią najważniejsze nurty sztuki XX i XXI wieku. Słuchacze dowiedzą się czym jest: abstrakcja, neoawangarda, performance czy też sztuka krytyczna. Poznają twórczość artystów kształtujących sztukę współczesną, poszerzą wiedzę na temat artystów, których prace prezentowane są w salach wystawowych lubelskiej Galerii Labirynt. Wykłady pokażą, w jaki sposób artyści powracają wciąż do awangardowych kierunków XX wieku, twórczo je reinterpretując. Eksperymenty te opierają się na znajomości doktryn i teorii, których poznanie pozwoli słuchaczowi na swobodne poruszanie się w świecie niezwykle różnorodnej sztuki najnowszej.

Kolejnym elementem programu są wykłady ukazujące, w jaki sposób sztuka łączy się z innymi naukami oraz sferami działalności człowieka. Współczesne praktyki artystyczne przenikają się z dyskursami naukowo-poznawczymi. Proponowany cykl wykładów dotyczy relacji sztuki z różnorodnymi zjawiskami i praktykami – filozofią, socjologią, polityką, psychologią, ekonomią.

Nowością tegorocznej edycji będzie klub dyskusyjny dla osób szczególnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, a także konfrontowaniem swoich opinii z opiniami innych uczestników kursu.

Ostatnią częścią programu studium są spotkania z artystami, kuratorami i krytykami, rozmowy poświęcone sztuce współczesnej oraz oprowadzania kuratorskie.

Studium pomaga stać się świadomym, otwartym na nowe doświadczenia odbiorcą sztuki współczesnej.

Program studium:
1. Sztuka XX i XXI wieku w kontekście wybranych zagadnień artystycznych – wykłady
● Idea sztuki abstrakcyjnej: Piet Mondrian
● Początki awangardy: Marcel Duchamp
● Szkoła nowojorska: Jackson Pollock, Mark Rothko
Pop art is for everyone (A. Warhol): Andy Warhol, Jeff Koons
● Sztuka kobieca w Polsce w kontekście działań amerykańskich feministek
● Ciało jako medium: body art, performance
● Sztuka wideo – wykład i pokaz filmów
● Sztuka krytyczna i zaangażowana społecznie
● DIS collective – 9. Berlin Biennale
2. Konteksty sztuki – wykłady
3. Klub sztuki – dyskusje
4. Spotkania, rozmowy z artystami, oprowadzania kuratorskie

Osoby, które uczestniczyły w SWoS w roku akademickim 2015/2016, a chcą kontynuować naukę, mogą być zwolnione z wykładów kursowych.

Zajęcia będą się odbywały trzy razy w miesiącu we wtorki, środy lub czwartki o godz. 17.00.

Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 40 zł. Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 17.10.2016 na adres mailowy: swos@labirynt.com

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Skrabek
tel. 81 466 59 20 wewn. 31

Dane do przelewu:
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
Konto: 68124015031111001001550857
Tytuł płatności: opłata rekrutacyjna SWoS