slyder-opro

Trzy plagi – cykl niedzielnych oprowadzań po wystawie

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z wydanej w 1993 roku książki Ryszarda Kapuścińskiego Imperium. Autor ostrzega w niej: „Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność” (przeczytaj więcej o wystawie).

Terminy oprowadzań:

  • 15.09.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi – oprowadzanie kuratorskie w jęz. polskim

godz. 14.00 | Trzy plagi – oprowadzanie po wystawie w jęz. angielskim

Kuratorki, Magdalena Linkowska i Agnieszka Cieślak, oraz edukator, Krystian Kamiński, opowiedzą o prezentowanych na wystawie pracach, wychodząc od zagadnienia plagi jako takiej, a następnie omawiając na wybranych przykładach problem nacjonalizmu i faszyzmu, obecności Innego oraz pytania o religijny fundamentalizm. Przedstawione zostaną prace zarówno artystów i artystek urodzonych po 4 czerwca 1989 roku, wybranych na drodze open calla, jak i prace cyfrowe artystów i artystek zaproszonych do udziału w wystawie.

  • 29.09.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi – oprowadzanie kuratorskie w jęz. polskim

godz. 14.00 | Trzy plagi – oprowadzanie po wystawie w jęz. ukraińskim

Kuratorka, Magdalena Linkowska, oraz tłumacz jęz. ukraińskiego, Ivan Davydenko, opowiedzą o prezentowanych na wystawie pracach, wychodząc od zagadnienia plagi jako takiej, a następnie omawiając na wybranych przykładach problem nacjonalizmu i faszyzmu, obecności Innego oraz pytania o religijny fundamentalizm. Przedstawione zostaną prace zarówno artystów i artystek urodzonych po 4 czerwca 1989 roku, wybranych na drodze open calla, jak i prace cyfrowe artystów i artystek zaproszonych do udziału w wystawie.

  • 06.10.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi – oprowadzanie po wystawie w PJM tłumaczone na język polski foniczny

Daniel Kotowski, artysta biorący udział w wystawie Trzy plagi, poprowadzi autorskie oprowadzanie w PJM po wybranych przez siebie pracach.

Daniel Kotowski – Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz (specjalizacja wystawiennictwo) warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz absolwent Wydziału Sztuki Nowych Mediów (kierunek architektura wnętrz, specjalizacja wystawiennictwo) Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się działaniami artystycznymi. Interesuje się biowładzą, komunikacją społeczną, wystawiennictwem. Aktualnie prowadzi stały cykl spotkań „Zachęta Miga” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

  • 13.10.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi: nacjonalizm i faszyzm – oprowadzanie kuratorskie w jęz. polskim

Kuratorki, Magdalena Linkowska i Agnieszka Cieślak, opowiedzą o wystawie pod kątem zagadnienia nacjonalizmu i faszyzmu na przykładzie wybranych prac m.in.: Marianny Grabskiej, Łukasza Horbówa, Jarosława Kozłowskiego, Aleksandry Liput, Agnieszki Mastalerz, Doroty Nieznalskiej, Dominiki Piętak, Doroty Podlaskiej, Mariusza Tarkawiana, Artura Żmijewskiego.

  • 20.10.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi: Inny albo szaleństwo rozumu – oprowadzanie kuratorskie w jęz. polskim

Kuratorki, Magdalena Linkowska i Agnieszka Cieślak, opowiedzą o wystawie pod kątem zagadnienia Innego na przykładzie wybranych prac m.in.: Pawła Althamera, Anny Baumgart, Pameli Bożek, Daniela Kotowskiego, Justyny Lach, Goshki Macugi, Agnieszki Polskiej, Karola Radziszewskiego, Wojciecha Wilczyka.

  • 27.10.2019

godz. 12.00 | Trzy plagi: pytanie o fundamentalizm religijny – oprowadzanie kuratorskie w jęz. polskim

Kuratorki, Magdalena Linkowska i Agnieszka Cieślak, opowiedzą o wystawie pod kątem pytania o fundamentalizm religijny na przykładzie wybranych prac m.in.: Tomasza Bielaka, Sylwii Brzyszczyk, Huberta Czerepoka, Magdaleny Hoffy, Goshki Macugi, Karola Radziszewskiego, Wspólnoty Międzygatunkowej.

 

Udział w oprowadzaniu jest bezpłatny.