czarno-biała grafika, trzy strzałki w czarnym kole

Trzy plagi | OPEN CALL

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac dla artystek i artystów urodzonych po 4.06.1989 r. na wystawę Trzy plagi, której otwarcie jest zaplanowane na 1.09.2019 r. Prace mają odnosić się do hasła Gdy rozum śpi i dotyczyć szeroko rozumianej teraźniejszej sytuacji politycznej i społecznej lub określonej nią wizji przyszłości. Interesuje nas to, jak ludzie, urodzeni i wychowani w III Rzeczypospolitej, definiują dziś problemy swojego pokolenia i wyzwania czekające na nich jutro. Hasło Gdy rozum śpi nawiązuje do tytułu ryciny nr 43 autorstwa Francisco Goyi z jego cyklu Kaprysy (1797-1799). Tytuł ten, w całości brzmiący Gdy rozum śpi, budzą się potwory, to przestroga przed poddaniem się stanowi „uśpienia” i utraty krytycznego myślenia.

Wystawa Trzy plagi, w związku z którą jest organizowany nabór, czerpie swój tytuł z wydanej w 1993 r. książki Ryszarda Kapuścińskiego Imperium. Autor ostrzega w niej: „Światu grozą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”. Niebezpieczny scenariusz, przed którym przestrzegał polski reporter, powoli uobecnia się w kwestiach politycznych. Wymienione zjawiska się nasilają, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych, których celem jest szerzenie strachu i nienawiści.

Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa i wiąże się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wpisuje się także w działania nieformalnego porozumienia osób i instytucji związane z Rokiem Antyfaszystowskim.

Artyści i artystki zaproszeni do wystawy Trzy plagi: Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Tomasz Bielak, Przemek Branas, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Elżbieta Jabłońska, Anna Konik, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski, Diana Lelonek, Zbigniew Libera, Goshka Macuga, Jacek Malinowski, Dorota Nieznalska, Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mariusz Tarkawian, Marek Wasilewski, Wojciech Wilczyk, Monika Zadurska-Bielak, Artur Żmijewski.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_formularz),
– wysłanie dokumentacji pracy (nazwisko_imię_tytuł pracy) w formacie pliku PDF, a w przypadku filmów wysłanie linku i kodu dostępu,
– wysłanie portfolio (nazwisko_imię_portfolio).

Lista osób zaproszonych do udziału w wystawie w wyniku otwartego naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii Labirynt. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną do 4.06.2019 r. na adres: opencall3plagi@labirynt.com.

_____________

Pobierz regulamin konkursu

_____________

FAQ

• Czy organizatorzy pokrywają koszty transportu prac?
Tak, pokrywamy koszty transportu prac na terenie Polski.

• Czy w naborze mogą wziąć udział duety lub grupy artystyczne?
Tak, jeśli członkowie/członkinie duetu lub grupy spełniają wymóg wiekowy.

• Czy do konkursu można zgłosić pracę w formie cyklu?
Tak.

• Czy można zgłosić pracę, która była już prezentowana publicznie?
Tak.

• Czy w naborze mogą wziąć udział osoby spoza Polski?
Tak.