debata slyder

Użycie i nadużycie. Badacze wobec polityki historycznej | debata (tłum. na PJM)

Galeria Labirynt i Stowarzyszenie Homo Faber zapraszają na spotkanie wokół powracającego tematu polityki historycznej i autonomii badań. W debacie wezmą udział: dr Grzegorz Kuprianowicz, prof. Mariusz Mazur, prof. Rafał Wnuk. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz – dziennikarka, reporterka radia Tok FM. Spotkanie tłumaczone na PJM; tłumaczka: Magdalena Gach.

W jednym z analitycznych tekstów, dotyczących warsztatu historyka, prof. Mariusz Mazur napisał: „[…] niewłaściwie prowadzone badania historyczne nie powodują śmierci »pacjentów«”. Ta skutkowałaby nie tyle zmianą podejścia, co przede wszystkim ścisłym przestrzeganiem reguł badań naukowych.

Czy faktycznie nie ma trupa. Konsekwencją frywolności badań historycznych i ich instrumentalizacji staje się sytuacja, w której tylko niektóre tezy mają szansę być właściwymi – pożądanymi na rynku. A historia na powrót staje się instrumentem politycznej gry.

Czy historycy faktycznie zagrażają władzy? Czy jest w Polsce wciąż miejsce na rzetelne badania? Kim jest „niepokorny historyk”?

17 września (poniedziałek), godz. 18.00
Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5
wstęp wolny

***

dr Grzegorz Kuprianowicz – historyk, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel społeczności ukraińskiej w KWRiMNiE. Specjalizacja badawcza: Ukraińcy w II Rzeczypospolitej, dzieje Chełmszczyzny i Podlasia, historia Kościoła prawosławnego. 30 sierpnia br. odwołany z członkostwa w Komitecie Ochrony Walk i Męczeństwa działającego przy lubelskim oddziale IPN, w sprawie jego przemówienia wygłoszonego w Sahryniu 8 lipca 2018 r. Prokuratora Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo z zawiadomienia Wojewody Lubelskiego.

prof. Mariusz Mazur – polski historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureat nagrody im. Jerzego Giedroycia za książkę: O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, w tym języka, próbą opisu mentalności władzy oraz społeczeństwa.

prof. Rafał Wnuk – historyk, politolog i muzealnik; autor m. in. książek: „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939–czerwiec 1941) (2007), Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem (2009, wraz z Tomaszem Strzemboszem, Wojna po Wojnie. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956 (2018). Laureat nagrody im. Jerzego Giedroycia (2014).

 

____________________

Organizatorzy: Galeria Labirynt, Stowarzyszenie Homo Faber

logo_HF_czerwone