videonews 2018 slyder

VideoNews 2018 | OPEN CALL

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac na przegląd wideo – VideoNews, skierowany do studentek i studentów studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas piątej edycji przeglądu, który odbędzie się w dniach 29.11-1.12.2018 w Galerii Labirynt w Lublinie.

O VideoNews

VideoNews to przegląd wideo organizowany przez Galerię Labirynt od 2014 roku. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 200 studentów/studentek z polskich uczelni (m.in. z Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Krakowa i Warszawy) wybranych przez profesorów oraz studenci wyłonieni drogą otwartego naboru, który prowadzimy od 2016 roku.

Wymagania dotyczące nadsyłanych prac wideo

Projekcja jednokanałowa, czas trwania: maksymalnie 10 minut.
Pracę można udostępnić online poprzez umieszczenie pliku w chmurze i załączenie linku do pobrania w mailu, przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data dostarczenia przesyłki) bądź przynieść osobiście do Galerii Labirynt.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 20 października 2018 do godz. 23.59 na adres videonews@labirynt.com.
Można zgłosić maksymalnie 2 prace wideo. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jednej z nadesłanych prac.
Autorzy wybranych prac zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w przeglądzie.

Wybór

Wyboru prac wideo dokona jury powołane przez dyrektora Galerii Labirynt. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie zostanie ogłoszona do 31.10.2018 na stronie internetowej Galerii Labirynt oraz na stronie projektu.

Autorom wybranych prac zapewniamy zwrot kosztów podróży na terenie kraju oraz zakwaterowanie w dniach 29.11-1.12.2018.