45657509_2200187023584843_6550546268588867584_n

VideoNews 2018

Zapraszamy na piątą edycję ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 200 uczestników i uczestniczek z całej Polski wybranych drogą otwartego naboru oraz rekomendowanych przez profesorów.

Wstęp wolny

29 listopada (czwartek), godz. 16:00

PROGRAM I / godz. 16.00

Pracownia Sztuki Performance, (Janusz Bałdyga), UAP
Pracownia powstała w 2010 roku jako pracownia gościnna, obecnie jest pracownią wolnego wyboru na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Cel nauczania to zdobycie umiejętności konstruowania akcji i działań w oparciu o rozpoznanie strukturalnych i społecznych uwarunkowań przestrzennych. Chodzi o praktyczną znajomość takich pojęć jak: przestrzeń, miejsce, dystans. Proces dydaktyczny uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu zachowań człowieka. Człowiek stanowi jednak podstawową materię działania. Ciało i figura przyjmują funkcję podmiotu i przedmiotu. Kolejnym celem jest poznanie mechanizmów tworzenia języka sztuki performance. Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć. Jednym z podstawowych pojęć analizowanych w pracowni jest czas. Podejmujemy działania w przestrzeni publicznej, performer staje się wówczas inicjatorem faktu społecznego. Przewartościowujemy takie pojęcia jak zasięg, skala, język, obserwator. Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukujemy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak rzeźba, rysunek, film, tekst wizualny etc.

Anett Czimbalmos, Dylan Kerr, Bartosz Ługowski, Joao Garcia Neto, Joanna Pietrowicz, Patrycja Piwosz, Berenika Pyza, Natacha Queiros, Hanna Shumska, Olga Skliarska

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

30 listopada (piątek), godz. 16:00

PROGRAM II / godz. 16.00

Adam Barwiński (AS Szczecin), Ernest Borowski (ASP Kraków), Karina Gorzkowska (ASP Kraków), Barbara Gryka (ASP Warszawa), Łukasz Horbów (ASP Warszawa), Karolina Konopka (ASP Katowice), Robert Konopski (AS Szczecin), Klaudia Pisarek i Aleksandra Rajnisz-Podlaska (ASP Katowice), Agata Rucińska (ASP Warszawa), Aleksandra Sarna (ASP Łódź), Diana Szczotka (ASP Łódź), Emilia Turek (AS Szczecin), Weronika Woźniak (UAP), Katarzyna Bielak (WA UMCS Lublin)

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

PROGRAM III / godz. 18.30

Katedra Filmu Eksperymentalnego (Teresa Otulak, Adam Majiczek), AS Szczecin
Katedra Filmu Eksperymentalnego AS w Szczecinie zajmuje się medium filmu, który wykorzystuje jako narzędzie do badań rzeczywistości. Proces analizy i interpretacji tego co nas otacza dzieje się na wielu poziomach. Refleksja nad społecznymi, antropologicznymi oraz technologicznymi kontekstami filmu umożliwia studentom / studentkom naszej Katedry realizację własnych autonomicznych projektów artystycznych. Misją KFE jest kształcenie świadomości, która pozwala korzystać z obszarów wiedzy i umożliwia stworzenie dzieła sztuki / filmu, które podejmą dialog lub krytyczną refleksję nad rzeczywistością.

Natalia Kochaniuk, Horacy Muszyński, Klaudia Prabucka, Jakub Siedlecki, Zuzanna Sosnowska, Iga Świeściak

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

1 grudnia (sobota), godz. 16:00

PROGRAM IV / godz. 16.00

Pracownia Działań Przestrzennych (Mirosław Bałka, as. Anna Shimomura, as. Tymek Bryndal), ASP Warszawa
Pracownia działa od 2011 roku na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Jej zadaniem jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Svitlana Bezkorovaina, Julia Dorobińska, Barbara Gryka, Katarzyna Los, Nadia Markiewicz, Stefania Michera, Renata Motyka, Marta Nowak, Oliwia Thomas, Anna Shimomura, Bożna Wydrowska

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

AfterParty VideoNews 2018 / godz. 22:00

Psy Trance pres. Vice / bilet: 5 zł

Strona projektu VideoNews