videonews

VideoNews | OPEN CALL

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac na przegląd sztuki wideo – VideoNews, skierowany do studentek oraz studentów studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas czwartej edycji wydarzenia, która odbędzie się 7-9 grudnia 2017 w Galerii Labirynt w Lublinie.

O VideoNews 2016 można przeczytać tutaj.

Wymagania dotyczące nadsyłanych prac wideo

Projekcja jednokanałowa, czas trwania: maksymalnie 10 minut.
Pracę można udostępnić online poprzez umieszczenie pliku w chmurze i załączenie linku do pobrania w mailu, przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data dostarczenia przesyłki) bądź przynieść osobiście do Galerii Labirynt. Nie można zgłaszać prac prezentowanych w 2017 roku w Galerii Labirynt.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 19 listopada 2017 do godz. 24.00 na adres videonews@labirynt.com.
Można zgłosić maksymalnie 2 prace wideo. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jednej z nadesłanych prac.
Autorzy wybranych prac zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w przeglądzie.

Wybór

Wyboru prac wideo dokona jury powołane przez dyrektora Galerii Labirynt. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie zostanie ogłoszona do 27 listopada 2017 na stronie internetowej Galerii Labirynt oraz na stronie projektu.

Autorom wybranych prac gwarantujemy udział w VideoNews, zwrot kosztów podróży i zakwaterowanie w dniach 7-10 grudnia 2017.