slyder videonews

VideoNews | OPEN CALL

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac na przegląd sztuki wideo – VideoNews, skierowany do studentów studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas trzeciej edycji wydarzenia, która odbędzie się w Galerii Labirynt w Lublinie w dniach 8-10 grudnia 2016 roku.

W poprzednich edycjach przeglądu brali udział wyłącznie studenci i studentki rekomendowani przez profesorów. W tym roku po raz pierwszy ogłaszamy dodatkowo open call. Autorzy prac wyłonionych w drodze naboru dołączą do grona uczestników wskazanych przez Mirosława Bałkę (ASP Warszawa), Huberta Czerepoka (AS Szczecin), Jakuba Jasiukiewicza (UAP Poznań), Roberta Kuśmirowskiego (UMCS Lublin), Józefa Robakowskiego (PWSFTviT Łódź).

O VideoNews 2015 można przeczytać tutaj: http://magazynszum.pl/krytyka/czym-jest-sztuka-wideo-o-videonews-2015

Wymagania dotyczące nadsyłanych prac wideo

Projekcja jednokanałowa, czas trwania: maksymalnie 10 minut.

Pracę można udostępnić online poprzez umieszczenie pliku w chmurze i załączenie linku do pobrania w formularzu zgłoszeniowym, przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data dostarczenia przesyłki) bądź przynieść osobiście do Galerii Labirynt.

Warunki zgłoszenia

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres videonews@labirynt.com.
Można zgłosić maksymalnie 2 prace wideo.
Autorzy wybranych prac zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w przeglądzie.

Wybór

Wyboru prac wideo dokona jury powołane przez dyrektora Galerii Labirynt. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie zostanie ogłoszona do 23 listopada 2016 roku na stronie internetowej Galerii Labirynt oraz na stronie projektu.

Autorom wybranych prac gwarantujemy udział w VideoNews, zwrot kosztów podróży i zakwaterowanie w dniach 8-11.12.2016.