Zielony Labirynt

W kierunku pełni – kilka słów o filozofii głębokiej ekologii

godz. 12.00 – spotkanie z dr Anną Gierlińską / wstęp wolny
Żyjemy w czasach bezprecedensowych przemian. Niekorzystne zmiany klimatyczne, rosnące tempo wymierania gatunków, konsumpcjonizm i sprzyjający tym zmianom system gospodarczy stawiają nas przed nowymi, globalnymi wyzwaniami. To, jak radzimy sobie z takimi wyzwaniami – jako ludzkość i jako społeczeństwo – w dużej mierze zależy od sposobu,  w jaki myślimy o naszym miejscu w świecie i o naszej relacji z przyrodą i innymi ludźmi. Czasy globalnych przemian wymagają od nas zdecydowanych działań, ale jeszcze bardziej wymagają rewizji naszych poglądów o rzeczywistości, całościowego spojrzenia na źródła naszych problemów, a przede wszystkim postawienia na nowo fundamentalnych pytań: kim jestem?, jakie jest moje miejsce w świecie?, co to znaczy żyć dobrze i jak być szczęśliwym? Pytania te stawia, jak również próbuje na nie odpowiadać, filozofia głębokiej ekologii. Pytania te będą również towarzyszyły spotkaniu z Anną Gierlińską.
Anna Gierlińska dr filozofii, trenerka, edukatorka ekologiczna, współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, a także z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi, prowadzi zajęcia z etyki i filozofii w liceach, realizuje autorskie warsztaty filozoficzne oraz warsztaty rozwoju osobistego, współorganizatorka Klub Myśli Ekologicznej.

godz. 13.00 – wspólne budowanie obiektów ze słomy i gliny, które wypełnią teren przed Galerią Labirynt, tworząc „naturalny” plac zabaw dla dzieci oraz miejsce odpoczynku dla dorosłych / bez zapisów
Po uczcie dla umysłu będziemy wcielać treści ekologiczne w życie. Kończymy zaczętą podczas poprzednich warsztatów organiczną ścianę Mamuta oraz budujemy nowy obiekt w kształcie pełnego koła, który będzie pełnił rolę piaskownicy na placu zabaw dla najmłodszych.

Współorganizator: Słoneczny Pokój

słoneczny_pokoj_logotyp