otwarta

Warsztaty dla edukatorów | nabór zgłoszeń

Szkolenie jest skierowane do studentów i absolwentów kierunków artystycznych oraz historii sztuki, a także do osób, które chcą się dowiedzieć, jak funkcjonuje dział edukacji w instytucji sztuki współczesnej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy edukatora, dowiedzą się m.in., w jaki sposób przygotować warsztaty i jak oprowadzać po wystawie.

Celem projektu jest wykształcenie zespołu młodych ludzi, współpracujących długoterminowo z działem edukacji Galerii Labirynt.

W ramach projektu odbędą się dwa sześciogodzinne spotkania warsztatowe w siedzibie Galerii Labirynt. Uczestnicy będą zobowiązani także wziąć udział w dwóch wybranych przez organizatora wydarzeniach edukacyjnych. Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Spotkania:

12 marca 2016, godz. 10.30 – 16.30 (6 h)
2 kwietnia 2016, godz. 10.30 – 16.30 (6 h)
wybrane wydarzenia edukacyjne (w sumie 3 h)

Rekrutacja: do 10 marca 2016
Zgłoszenia będą rozpatrywane na podstawie przesłanych formularzy.
Udział w kursie jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: edu@labirynt.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Galerii Labirynt: ul. Popiełuszki 5, pok. nr 1.