open-call

Watch Out! – open call dla młodych artystów/artystek i badaczy/badaczek kultury

Watch Out! to dwumiesięczny kurs edukacyjny skierowany do studentów i studentek kierunków artystycznych, a także do wszystkich tych, którzy są zainteresowani eksplorowaniem miasta, badaniem jego historii, tymczasowości, zadań, pamięci i zapomnienia. Podczas spotkań uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przeprowadzić artystyczne poszukiwania oraz zrealizują swoje projekty w przestrzeni publicznej.

Czym jest pomnik i co odróżnia go od koncepcji locus? Dlaczego pomniki sprawiają, że zapominamy? W jaki sposób sztuka może pomóc rozszyfrować dane miejsce, nadać nowe znaczenie i  rolę miejskiemu krajobrazowi? Czym jest mapa mentalna i dlaczego potrzebujemy mapowania, kiedy mierzymy się ze sztuką partycypacyjną?

Kurs zakłada współpracę osób, które mają wiedzę na temat teoretycznych aspektów sztuki współczesnej i kultury oraz osób związanych z praktyczną stroną tych zagadnień. Będziemy bazować na nauce kontekstowej, która nie jest chronologicznym przekrojem historii sztuki, ale pozyskiwaniem wiedzy podczas zajęć prowadzonych w oparciu o określone obiekty i motywy artystyczne. Praca w przestrzeni miejskiej będzie się koncentrowała przede wszystkim na tych miejscach, które związane są z kulturową pamięcią miasta, społecznościami, prywatnymi historiami, miejscami widocznymi, ale i nierzucającymi się w oczy, a także na wszystkim tym, co obecne i ukryte.

Informacje
Spotkania w ramach kursu będą się odbywać raz w tygodniu w siedzibie Galerii Labirynt (główne miejsce spotkań) oraz w przestrzeni publicznej.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim (istnieje możliwość tłumaczenia spotkań na język polski).

Zgłoś się – wypełnij formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2018
Część teoretyczna kursu: 27.03-28.04.2018
Część praktyczna kursu: 29.04-9.05.2018

Kuratorka kursu: Valerie Karpan

Valerie Karpan zajmuje się sztuką współczesną oraz edukacją kulturalną. Związana z Port creative hub jako kuratorka i koordynatorka, a także z projektem Children’s Geographies oraz organizacją pozarządową Cultural Geographies jako menedżerka kulturalna. Pełniła funkcję kuratorki oraz koordynatorki projektów edukacyjnych w PinchukArtCentre, jest autorką oprowadzań tematycznych oraz prelekcji w PinchukArtCentre, autorką artykułów i recenzji z dziedziny sztuki i kultury. Karpan zajmuje się praktykami partycypacyjnymi w sztuce współczesnej, skupiając się na włączaniu dziecięcych pomysłów w planowanie miast.

Kontakt: +48 734 665 234