creart

What Would Happen If? The Choice to Build an Alternative Future | otwarty nabór

Zapraszamy artystów sztuk wizualnych mieszkających lub urodzonych w Lublinie do udziału w otwartym naborze prac do Europejskiej Wystawy Zbiorowej CreArt pt. What Would Happen If? The Choice to Build an Alternative Future, która odbędzie się w przyszłym roku w trzech europejskich miastach:
– Aveiro (Portugalia) – II poł. maja – 28 czerwca 2020 r.;
– Genua (Włochy) – 13 lipca – 25 sierpnia 2020 r.;
– Skopje (Macedonia Północna) – 25 września – 30 października 2020 r.

Kuratorem wystawy jest Pietro della Giustina.

(…) Współczesne społeczeństwo jest zdominowane przez pesymistyczne wizje przyszłości ludzkości. Rozwój technologii wojskowych umożliwiających zabijanie milionów ludzi w tym samym czasie; skutki neokolonializmu; anglo-amerykańska supremacja świata finansowego; używanie siły przez rządy przeciwko demonstracjom obywatelskim; bezsilność ludzi mierzących się z problemami ekologicznymi związanymi z przetrwaniem planety; permanentny stan kryzysu wynikający z globalnej wojny asymetrycznej i ataków terrorystycznych są oczywistymi i niezaprzeczalnymi aspektami naszych czasów, które na różne sposoby wpływają na nasz sposób życia.

What Would Happen If? The Choice to Build an Alternative Future to propozycja multidyscyplinarnej wystawy, której celem jest zachęcenie wybranych młodych artystów do odkrywania współczesnych faktów historycznych i społecznych, które konstruują teraźniejszą rzeczywistość ich miejsca zamieszkania. Propozycja kuratorska ma być punktem wyjścia do swobodnej wymiany z artystami, którzy będą mieli carte blanche do opracowania własnych alternatywnych scenariuszy.

What Would Happen If. The Choice to Build an Alternative Future – tekst kuratorski

Zgłoszenia
1. Artyści aplikujący powinni być urodzeni lub zamieszkiwać w Lublinie.
2. Aplikujący nie powinni być uczestnikami poprzednich edycji Europejskiej Wystawy Zbiorowej CreArt (tj. wystaw: Six Memos (2018/2019) i The Third Space (2019).
3. Kurator dopuszcza możliwość uczestniczenia w wystawie kolektywów artystycznych lub niezależnych inicjatyw prowadzonych przez artystów .
4. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) portfolio z dotychczasowymi pracami; 2) opis zgłaszanej pracy wraz ze zdjęciami (maksymalnie 10 zdjęć; min. 300 dpi) lub propozycję nowej pracy inspirowanej tematem.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń koordynator projektu w porozumieniu
z partnerem merytorycznym wybierze prace, które zostaną przedstawione kuratorowi wystawy.
6. Kurator dokona ostatecznego wyboru prac biorących udział w wystawie.
7. Każdy z artystów zostanie zaproszony na jeden wernisaż wystawy. W ramach projektu pokrywane są koszty podróży i pobytu związane z uczestnictwem
w otwarciu wystawy (co do zasady dwa dni pobytu). Wyjątek mogą stanowić artyści wystawiający prace o charakterze site-specific – w tym przypadku kurator wraz z koordynatorem projektu indywidualnie podejmą decyzję dotyczącą udziału artysty w instalacji pracy.
8. Artysta uczestniczący w wystawie otrzyma honorarium w wysokości minimum 500 €. W ramach projektu pokrywane są również koszty transportu
i ubezpieczenia prac, ich instalacji, a także promocji wystawy.
9. Osoby zakwalifikowane do udziału w wystawie muszą posiadać aktualne karty EKUZ.
10. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: creart@lublin.eu do  30 listopada 2019 r.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej – o projekcie

CreArt to wieloletni, międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej realizowany w ramach Programu Kreatywna Europa przez dwanaście miast europejskich: Valladolid (Hiszpania), Aveiro (Portugalia), Liverpool (Wielka Brytania), Rouen (Francja), Clermont-Ferrand (Francja), Genua (Włochy), Lecce (Włochy), Skopje (Macedonia), Zagrzeb (Chorwacja), Kowno (Litwa), Katowice i Lublin. Celem projektu jest wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw, a także ustanowienie stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki. Mają temu służyć warsztaty artystyczne i kuratorskie, międzynarodowe wystawy, spotkania i konferencje. W ciągu pięciu lat realizacji projektu odbędzie się kilka wystaw zbiorowych, podczas których artyści z dwunastu miast zaprezentują swoje prace w reprezentacyjnych przestrzeniach miast. Dotychczas miały miejsce dwie wystawy zbiorowe, tj. Six Memos/ Sześć przypomnień, która była prezentowana w 2018 i 2019 roku w Valladolid, Lublinie i Wielkiej Brytanii oraz The Third Space, wystawiana
w bieżącym roku w Zagrzebiu, Clermont-Ferrand i Lecce.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_PL10