Wolność artystyczna w praktyce - warsztaty

Wolność artystyczna w praktyce – warsztaty

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do lokalnych artystów, pracowników instytucji kultury, ale także do urzędników zajmujących się polityką kulturalną.

Celem warsztatów jest zidentyfikowanie zagrożeń natury prawnej dla swobody artystycznej w Polsce oraz omówienie różnych możliwości ochrony przed jej ograniczaniem. Projekt ma się przyczynić do podniesienia świadomości prawnej przedstawicieli środowisk związanych z kulturą, w szczególności w kontekście ekspresji artystycznej, która odnosi się do bieżących problemów społecznych i stanowi istotny wkład w debatę publiczną.

Zagadnienia:

•    standardy międzynarodowe i gwarancje konstytucyjne pozwalające chronić wolność artystyczną;
•    regulacje prawne, które mogą być wykorzystywane do tłumienia wolności artystycznej;
•    sposoby dochodzenia ochrony prawnej przed ingerencją w wolność artystyczną i wskazówki dotyczące reagowania na nieuzasadnione próby jej ograniczenia;
•    granice ekspresji artystycznej (np. mowa nienawiści w sztuce);
•    prawa i obowiązki artystów, w szczególności w relacji z władzą publiczną;
•    zagrożenia dla wolności artystycznej związane z mechanizmami finansowania kultury.

Kiedy: 25.11 (wtorek), godz. 12.00 – 17.00
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, Lublin
PROGRAM >>

Warsztaty poprowadzą prawniczki HFPC Dominika Bychawska-Siniarska oraz Dorota Głowacka z programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC, który od 2008 r. monitoruje zagrożenia dla wolności artystycznej i prowadzi w tym obszarze szereg działań prawnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres: d.glowacka@prawaczlowieka.pl.

Projekt „Wolność artystyczna w praktyce” jest realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie.

loga_hel