slyder wolnosc

Wolność, sztuka, demokracja – lekcje szkolne dla uczniów i uczennic szkół średnich

Zapraszamy do zapisów na lekcje szkolne pod hasłem Wolność, sztuka, demokracja, których celem jest kształtowanie w młodych ludziach postawy obywatelskiej oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Zajęcia w formie warsztatów ujawnią związki sztuki z zagadnieniami takimi jak prawa człowieka, wolność, demokracja, pojęcie władzy oraz rola jednostki w społeczeństwie obywatelskim. Lekcje prowadzimy w szkołach lub w Galerii Labirynt. Do wyboru przedstawiamy trzy tematy lekcji:

a) Czy artyście wolno wszystko? – sztuka w społeczeństwie demokratycznym.
b) (Nie)grzeczne dziewczyny – wątki feministyczne w sztuce współczesnej.
c) Pomnik przed twoim oknem – sztuka współczesna w przestrzeni publicznej.

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Czas trwania: 45 minut. Dodatkowe informacje oraz zapisy: tel. +48 81 466 59 20 wewn. 31 (Agnieszka Cieślak) / agnieszka.cieslak@labirynt.com. Udział  bezpłatny.