slyder wolnosc

Wolność, sztuka, demokracja – lekcje szkolne dla uczniów szkół średnich

/ pon-pt / 10:00-15:00

Zapraszamy do zapisów na lekcje szkolne pod hasłem Wolność, sztuka, demokracja, których celem jest kształtowanie w młodych ludziach postawy obywatelskiej oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Zajęcia w formie warsztatów ujawnią związki sztuki z zagadnieniami takimi jak prawa człowieka, wolność, demokracja, pojęcie władzy oraz rola jednostki w społeczeństwie obywatelskim. Lekcje prowadzimy w szkołach lub w Galerii. Do wyboru przedstawiamy trzy tematy lekcji:
a) Czy artyście wolno wszystko? – sztuka w społeczeństwie demokratycznym.
b) (Nie)grzeczne dziewczyny – wątki feministyczne w sztuce współczesnej.
c) Pomnik przed twoim oknem – sztuka współczesna w przestrzeni publicznej.

Czas trwania: 45 min. Dodatkowe informacje oraz zapisy: tel. 466 59 20 wewn. 31 (Agnieszka Cieślak) / agnieszka.cieslak@labirynt.com / bezpłatne