Cudowna przemiana sztuki | performans | dyskusja | PJM

Artyści

Ewa Zarzycka, Magdalena Franczak i Paweł Korbus

Miejsce

Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13 (wejście od ul. Ofiar Katynia)

Dostępność

Wystawa odbywa się na parterze w przestrzeni wolnej od barier architektonicznych. Performans i dyskusja tłumaczone na PJM; tłumaczki: Ewelina Lachowska i Marta Stępniak.

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Tłumaczenia