Daj się oprowadzić! – wystawy „Mame-Loshn”, „Pomnik ofiar biowładzy”, „Sztuka wybaczania”

Miejsce

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Dostępność

Oprowadzanie odbywa się na parterze. Galeria dysponuje 6 przenośnymi pętlami indukcyjnymi. Oprowadzanie odbędzie się z wykorzystaniem audioprzewodników. Ważne! Prosimy o korzystanie z własnych słuchawek z wejściem mini jack.

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Tłumaczenia