Filip Kijowski – xoxo
performans

Artyści

Filip Kijowski

Miejsce

Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3, Lublin

Dostępność

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Tłumaczenia