Zofia Rosińska - Artysta poza sztuką

Zofia Rosińska – Artysta poza sztuką

Wykład będzie poświęcony tzw. sztuce krytycznej w Polsce. Analizie filozoficznej zostanie poddana twórczość trzech najbardziej znanych postaci, kojarzonych ze wspomnianym nurtem: Artura Żmijewskiego, Katarzyny Kozyry oraz Zbigniewa Libery.

Cykl wykładów „Sztuka i filozofia” jest próbą pokazania tego, jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej.

/ wstęp wolny /

—–
Katarzyna Kozyra, „Piramida zwierząt”, 1993, instalacja, kolekcja Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, fot. Jacek Gładykowski; fotografia na licencji CC BY-NC-ND 3.0

by-nc-nd