zuzaslyder

Zuzana Štefková – Moja dalsza rodzina. Matki, ojcowie, dzieci, płody, wózki i inne nieludzkie aktanty w sztuce opisującej rodzicielstwo | wykład

Wykład wygłosi dr Zuzana Štefková (Uniwersytet Karola w Pradze) w języku angielskim. Badania, na których opiera się prelekcja, wsparł grant sieci COST IS1307 i Fundacja Katarzyny Kozyry.

Wykład będzie poświęcony różnym aspektom rodzicielstwa, które pojawiają się w sztuce współczesnej, widzianym przez pryzmat nowej myśli materialistycznej. Zakorzeniony w tradycji teorii i praktyki feministycznej wykład bada polityczne wymiary zagadnień związanych z ucieleśnionym doświadczeniem rodzicielstwa i jego materialnym przełożeniem na język sztuki oraz rozważa następstwa posiadania dzieci – w życiu, sztuce i podmiotowości ludzkiej.

Otrzymujemy analizę uwikłań materii i znaczeń otaczających kwestie macierzyństwa, ciąży, porodu, aborcji, wychowywania dzieci i procesu stawania się rodzicem w całej jego rozciągłości.

Łącząc przykłady macierzyńskiego aktywizmu, analizy twórczego procesu nadawania znaczeń opartego na wizerunkach ciał podczas porodu, ciał urodzonych i nienarodzonych dzieci, a także nieludzkich aktantów w interakcji z kosmosem ich specyficznych kontekstów społeczno-historycznych, wykład podsumowuje różne sposoby, w jakie ucieleśnione strategie twórcze obnażają wzajemne powiązania pomiędzy materią i umysłem, zasypując przepaść w tym, co wyobrażalne pomiędzy naturą i kulturą w wymiarze osobistym, społecznym i symbolicznym.

/ wstęp wolny /