GaleriaLabirynt

A A A

Інформаційний пункт про обробку персональних даних

Стосовно виконання вимог Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у процесі обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС Положення про захист даних “РОДО”), ми повідомляємо про правила обробки Ваших персональних даних з метою укладання та виконання договорів, виконання юридичних зобов’язань, виконання законних правових інтересів та наданих дозволів, а також повідомляємо про Ваші права, пов’язані з цим.

Адміністратор ваших персональних даних: Галерея Лабіринт зі своїм зареєстрованим офісом у Любліні, вул. Попєлюшки 5, зареєстрований під номером 6 в реєстрі закладів культури, організований Люблінською комуною, NIP 946-182-98-01, REGON 000276506, далі – Адміністратор. Адміністратор призначив співробітника з питань захисту даних, з яким ви можете зв’язатися по електронній пошті на адресу iodo@labirynt.com та письмово на адресу адміністратора, зазначену вище.

Адміністратор персональних даних обробляє ваші особисті дані відповідно до чинного законодавства та / або контрактів та / або для реалізації законних інтересів Адміністратора та / або на підставі наданої згоди. Ваші особисті дані не будуть передані Адміністратором третім країнам за межами ЄЕЗ.

Ваші особисті дані обробляються для цілі/цілей:
а) укладення та виконання контрактів з підрядниками Адміністратора (правова база: пункт 1b статті 6 РОДО) на строк дії договору та розрахунків після його завершення,
б) виконувати юридичні зобов’язання адміністратора, такі як видача або зберігання рахунків-фактур та інших бухгалтерських документів, відповіді на скарги, надання публічної інформації (правова база: пункт 1в статті 6 РОДО) на період, необхідний для зберігання даних,
в) встановлення, захист та застосування вимог (правова основа: пункт 1f статті 6 РОДО) на період, після якого вимоги, що випливають з договору, застаріли,
г) виявлення та запобігання шахрайству (правова основа: Стаття 6 (1в) та (1д) РОДО) на час дії контракту, а потім на період, після якого закінчується термін дії вимог, або на тривалість провадження, що проводиться компетентними державними органами,
e) В інших випадках Ваші персональні дані обробляються тільки на підставі попередньо наданої згоди в тій мірі та цілі, які вказані у згоді (Стаття 6 (1д) РОДО) на період від надання згоди на його виведення.

У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених у пункті 4 одержувача ваших особистих даних можуть бути суб’єктами з наступних категорій:
а) обробку персональних даних від імені адміністратора на підставі відповідних угод, наприклад, обробки ІТ-систем адміністратора, субпідрядників, організацій, що надають консультаційні послуги адміністратору, правової, аудиторської, доручення кореспонденції та посилок,
б) уповноважений отримувати їх на основі чинного законодавства, наприклад, судів і державних органів.

Що стосується обробки ваших особистих даних, ви маєте такі права:
а) право доступу до особистих даних, включаючи право на отримання копії цих даних,
б) право вимагати виправлення (змінення) персональних даних – якщо дані неправильні або неповні,
в) право вимагати видалення персональних даних (так зване право бути забутим), якщо:
– дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені,
– суб’єкт даних заперечує проти обробки персональних даних,
– суб’єкт даних скасував свою згоду на обробку персональних даних, що є підставою для обробки даних, і немає жодних інших юридичних підстав для обробки даних,
– особисті дані обробляються незаконно,
– особисті дані повинні бути видалені для того, щоб виконати юридичні зобов’язання,
г) право вимагати обмеження на обробку персональних даних, якщо:
– суб’єкт даних ставить під сумнів правильність персональних даних,
– обробка даних є незаконною, і суб’єкт даних виступає проти видалення даних, вимагаючи замість них їх обмеження,
– Адміністратору більше не потрібні дані для своїх цілей, але суб’єкт даних потребує їх для ідентифікації, захисту або перегляду претензій,
– суб’єкт даних заперечує проти обробки даних, поки не з’ясується, чи є законними підставами з боку Адміністратора переважні підстави для заперечення,
д) право на передачу даних, якщо виконуються наступні умови:
– дані обробляються на підставі угоди, укладеної з суб’єктом даних, або на підставі згоди, висловленої даною особою,
– обробка відбувається автоматизовано,
е) право на заперечення при обробці даних, якщо виконуються наступні умови:
– є причини, пов’язані з вашою особливою ситуацією, у випадку обробки даних на основі завдання, яке виконується адміністративним органом в інтересах громадськості або під державним органом,
– обробка необхідна для цілей, що випливають з законних інтересів адміністратора або третьої сторони, за винятком ситуацій, в яких інтереси або основні права і свободи суб’єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, зокрема їхніх інтересів коли суб’єкт даних є дитиною.

Якщо обробка персональних даних ґрунтується на згоді особи на обробку персональних даних (стаття 6 (1) та RODO), ви маєте право відкликати вашу згоду в будь-який час. Відкликання не впливає на відповідність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її виведення, з чинним законодавством.
Якщо Вас поінформують про незаконну обробку Вашими особистими даними Вашого Адміністратора, Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Президента Управління захисту персональних даних.

У випадку, коли обробка персональних даних відбувається на підставі згоди суб’єкта даних, надання особистих даних адміністратором є добровільним. У разі укладання договору надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладання та виконання контракту.
Ваші дані можуть оброблятися автоматично. Ваші дані не будуть профільовані.


Цей сайт використовує файли cookies. Ознайомтеся з політикою конфіденційності та інформаційним пунктом щодо обробки персональних даних. Якщо ви не змінюєте налаштувань браузера, ви погоджуєтеся на використання файлів cookies.