A A A

Lubomyr Tymkiv

Urodzony w 1975 r. we Lwowie, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Wydziału Konserwacji Państwowej Akademii Sztuki we Lwowie, gdzie otrzymał także stopień doktora w dziedzinie historii sztuki. Tymkiv jest artystą wizualnym, poetą i badaczem. Tworzy rysunki, obrazy i wycinanki. Jest także bardzo aktywny w środowisku sztuki poczty oraz w Internecie jako autor blogów i stron poświęconych swojej twórczości. Prowadzi prywatną galerię Tymutopiyapres w garażu swojego domu na przedmieściach Lwowa, gdzie regularnie prezentuje sztukę poczty, grafikę i ziny. Jego prace pokazywane były, m.in. w ramach wystaw indywidualnych w galeriach Dzyga i Slyvka we Lwowie oraz na wystawie zbiorowej Wyobraźnia. Rzeczywistość w Państwowym Muzeum Sztuki w Kijowie w 2015 r. Prace Tymkiva należą do kolekcji prywatnych i instytucjonalnych w USA, Francji, Włoszech, Niemczech i Japonii.

Lubomyr Tymkiv, Pokój światu [GA], rysunki, kolaże, 2015, fot. Kacper Gorysz

Lubomyr Tymkiv, Pokój światu [GL], Rysunki, kolaże, 2015, fot. Wojciech Pacewicz

Tymkiv jest artystą i żołnierzem, który został wcielony do armii podczas ostatniej wojny Ukrainy z prorosyjskimi separatystami we wschodnim regionie Donbasu. Jego sposobem na odreagowanie służby stało się tworzenie pięknych i pomysłowych, biorąc pod uwagę ograniczoność materiałów, kolaży, które następnie wysyłał do żony na adres fikcyjnego „Muzeum  Sztuki Poczty”. Prace powstawały na tym, co artysta znalazł, czyli: tekturze z opakowania po nabojach, etykietach od konserw, fragmentach znalezionych ilustracji, liter wyciętych z magazynów i ulotek, a także rysunków. Kolaże Tymkiva przypominają o tym, że sztuka może powstawać ze wszystkiego i każdych warunkach. Można w jego pracach odnaleźć surrealistyczne, surowe piękno, które miesza się z silnymi nawiązaniami do wojennej przemocy i okrucieństwa oraz podobieństwo do Kurta Schwittersa, moskiewskich konceptualistów czy konstruktywistów. Najbardziej przejmujący jest jednak ich osobisty charakter. Artysta komentuje wojnę, analizuje struktury władzy, próbuje przywrócić pozory normalności i ludzkości pośród wojennego szaleństwa.

Zapisz

Zapisz