A A A

Alicja Sienkiewicz, Kaja Zmysłowska

Projekt Kula
2020
obiekt

Zdjęcie. Kula dyskotekowa odbijająca kolorowe światło. Ciemne tło.