A A A

BART STASZEWSKI

Strefy wolne od LGBT
2019–2020
grafika, 150x 100 cm
cykl fotografii, 30×40 cm każda

Grafika. Mapa Polski z czerwonymi oznaczeniami. Na dole legenda. Białe tło.

Osiem zdjęć. Na każdym jedna osoba stojąca na tle znaku z nazwą miejscowości i tablicą z napisem "strefa wolna od lgbt"

Fotograficzny projekt był odpowiedzią na falę uchwał „anty LGBT”, która przetoczyła się przez polskie samorządy. Znak przetłumaczony na obce języki, umieszczony obok tablicy z nazwą miasta, choć jedynie sankcjonował ustanowiony porządek, stał się silnie wywrotowy. Szyldom towarzyszyły fotografie z osobami, które podzieliły się swoimi historiami i odczuciami. „Czuję się jak w getcie”, „Zamordują nas? Ewakuują?”, „Wszyscy jesteśmy Polakami”, „Nie jestem ideologią” – mówiły. Projekt obnaża anty-ludzki wymiar tego typu uchwał i spotkał się z ogromnym medialnym odzewem.

Sylwia Hejno

Bartosz Staszewski
Urodzony w 1990 roku. Działacz społeczny oraz aktywista LGBT. Współzałożyciel stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie oraz Miłość Nie Wyklucza, a także twórca filmu dokumentalnego Artykuł osiemnasty (2017)