A A A

Daniel Kotowski

Czytam na głos II
Performans
2019/2020
Performans miał miejsce 08.07.2020 roku.

Zdjęcie. Mężczyzna w czarnych spodniach i szarej koszuli stoi na środku sali. Przed nim mikrofon na statywie. Mężczyzna czyta z kartki.
Normalizacja życia codziennego jest problemem dla mnie samego. Na co dzień nie posługuję się mową jako osoba Głucha. Większość normalnych nie akceptuje mojej normalności. Normalni spostrzegają mój niewłaściwy element lub mój brak, pragnąc je naprawić, uzupełnić. Oczekują ode mnie, bym w pełni przynależał do ich strefy – strefy normalności. Postanawiam rządzić nad własną mową, własnym głosem, własnym przekazem. Wykorzystuję je do zaspokojenia oczekiwania normalnych. Może być sytuacja, kiedy grupa, zgodna ze swoją normą, wyraża stanowczy sprzeciw wobec mnie, że nie powinienem posługiwać się mową. Może czuć dyskomfort, czuć się źle, zostać ośmieszona, obrażać w związku z moim brakiem otaczania mowy czcią. W mojej aktywności słownej podkreślam istniejącą ambiwalencję pomiędzy nonkonformizmem a konformizmem. Podczas performance’u czytam na głos 222 kartki Hymnu Polskiego. Ich liczba związana jest z rokiem powstania pieśni patriotycznej, stworzonej przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Czytam hymn, za każdym razem dokładnie wymawiając słowa. Po każdej przeczytanej kartce, puszczam ją wolno. Istotną częścią tego performance jest posługiwanie się MOJĄ mową, ponieważ jest ona wadliwa, jest zaburzeniem mowy, w którym ruchy narządów mowy działają nieprawidłowo. Jestem świadomy, że nie jestem w stanie bardzo długo mówić. Pokazuję mój wysiłek włożony w aktywność słowną.

tekst autorski

Daniel Kotowski
Urodzony w 1993 roku. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Zajmuje się sztuką instalacji, fotografią i projektowaniem, tworzy obiekty i filmy wideo. Interesuje go zagadnienie biowładzy, komunikacja międzyludzka oraz polityka społeczna. W Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki prowadzi stały cykl spotkań „Zachęta miga!”.