A A A

Grupa Bergamot

VOLHA MASLOUSKAYA, RAMAN TRATSIUK
Qeer Belarus
2010
videoperformance  grupy Bergamot wg scenariusza Pawła Leszkowicza w ramach cyklu „Praca Organiczna”

Kadr z filmu. Kobieta i mężczyzna prezentujący serwis informacyjny, oboje mają zapikselowane twarze.

Performance „Queer Belarus” jest pracą z cyklu „Praca Organiczna”, który trwa od lutego 2010 r. i polega na ogłoszeniu konkursu na ideę lub scenariusz performance dla grupy Bergamot. Bergamot realizuje najlepsze z nadesłanych scenariuszy. „W swym najnowszym cyklu zatytułowanym Praca organiczna, do którego opisu dobrze pasuje określenie projektu długofalowego, duet przeszedł na wyższy poziom gry. Rozpisał otwarty konkurs na „ideę lub scenariusz performance dla grupy Bergamot”, w którym nagrodą główną jest dysk zewnętrzny „Intenso” 500 GB, a pozostałymi – 9 pendrive’ów „Super Talent”; artyści zapewniają też realizację scenariuszy finalistów popularnych gier fabularnych nazywanych w żargonie graczy erpegami (ang. RPG – Role Playing Game): artyści określają jej zasady, ujawniając je w regulaminie (odpowiedniku podręcznika RPG), sami biorą w grze udział, a jednocześnie pozostają jej „mistrzami”. Sięgają po kody i procedury kultury masowej, takie jak reklama i casting, żeby z wyłaniających się w trakcie trwania projektu wątków (wydarzeń) komponować fabułę, a grze nadać funkcję metatekstu. Prawdziwą nagrodą dla uczestników będzie przejście do następnego poziomu: znalezienie się w gronie twórców, gdyż Bergamot zobowiązuje się przestrzegać ich osobistych praw autorskich na każdym polu eksploatacji utworu. Natomiast w przeciwieństwie do erpegów, i gracze, i mistrzowie funkcjonują w obu rzeczywistościach – gry i społecznej – jednocześnie.”

Ewa Hornowska

Jako kurator wystawy „Ars Homo Erotica” przystępuję do konkursu na performance dla grupy Bergamot. Uczestniczę tym samym w projekcie artystycznym tej grupy. Uważam, że kuratorzy muszą mieć prawo do selekcji dzieł na wystawy, jednak nie powinni wymyślać prac dla lub za artystów, ale zgodnie z życzeniem Ramana i Volhy przedstawiam im swój scenariusz. Taka forma ich uczestnictwa w wystawie była pomysłem samych artystów.

Tytuł zamówionego performance – „Queer Belarus”
Medium – wideo performance
Czas trwania – nie mniej niż 1 minuta, nie więcej niż 5 minut.
Język – polski z angielskimi napisami, lub angielski z polskimi napisami.
Termin wykonania performance i przedstawienia go do akceptacji kuratorowi – 1 czerwca 2010 roku.
Celem performance ma być zaprezentowanie sytuacji prawnej, społecznej i kulturowej gejów i lesbijek na Białorusi dziś. Europa jest bardzo zainteresowana prawami człowieka na Białorusi, Polacy martwią się o losy mniejszości polskiej, postawmy więc pytanie o sytuacje mniejszości seksualnych w tym niezwykłym kraju. Tym bardziej, że coraz częstsze są głosy o organizacji parady w Mińsku. Proszę artystów grupy Bergamot o zapoznanie się z sytuacją gejów i lesbijek na Białorusi, przeprowadzenie badań w tym temacie, zapoznanie się z historią ruchu emancypacyjnego, przeprowadzenie wywiadów z członkami organizacji. W oparciu o zebrany materiał proszę o przygotowanie krótkiej symulacji programu telewizyjnego białoruskiej telewizji informującego o sytuacji gejów i lesbijek na Białorusi. „Program” ten ma być właśnie wideo performance artystów, w którym będą uczestniczyć niczym
prezenterzy telewizyjni streszczający sytuację lub eksperci w temacie. Podane dane mają uchwycić specyfikę sytuacji gejów i lesbijek w ich kraju, ale też przekazać publiczności informacje o najciekawszych wydarzeniach, zjawiskach, aktywistach i akcjach. W ramach konwencji programu informacyjnego artyści mają prawo inwencji i fantazji, pod warunkiem, że przekażą kluczowe i ciekawe wiadomości dotyczące postawionego tematu.

Paweł Leszkowicz

Film do zobaczenia w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=8ZiWasuJfn4

GRUPA BERGAMOT
Powstała w 1998 roku w Brześciu na Białorusi. Tworzy ją dwójka artystów Volha Maslouskaya i Raman Tratsiuk. Domeną ich artystycznej działalności jest performance. Od roku 2000 grupa jest członkiem Stowarzyszenia Białoruskiej Sztuki Współczesnej.