A A A

GRZEGORZ KOZERA

Mi, piszę do Ciebie list…
2017
kolaż

Kolaż z kolorowych pocztówek.
Kolażowa kompozycja z czeskich pocztówek to praca dedykowana mojemu chłopakowi Michałowi. W 2017 roku brałem udział w projekcie na temat czeskiego surrealizmu, którego częścią był pobyt studyjny w Pradze. Z powodów zawodowych Michał nie mógł ze mną pojechać, ale dostał tę poetycką epistołę. Nawiązuję w niej do wiersza czeskiego surrealisty Oldřicha Wenzla, „Piszę do Ciebie list…” do którego dopisuję osobistą dedykację. Praca była prezentowana na wystawie Šestsil w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie.

tekst autorski

 

Grzegorz i Michał w Santiago de Compostela
2018
zdjęcie
archiwum Grzegorza Kozery

Zdjęcie. Ujęcie z tyłu. Dwóch mężczyzn z plecakami stoi na piaszczystej drodze. W tle drzewa.
W 2018 udało nam się zrealizować wspólne marzenie – pieszą wyprawę do Santiago de Compostela. Legendarny szlak pielgrzymi ma nie tylko religijny aspekt, ale także rekreacyjny, sportowy, a zwłaszcza kulturowy. 518 kilometrów Camino del Norte było świetną przygodą bez cienia wykluczenia, piętnowania czy wrogości ze strony innych podróżników czy mieszkańców Hiszpanii. Jaka szkoda, że nawet krótki spacer z Michałem trzymanym za rękę po Monte Casino w Sopocie, Piotrkowskiej w Łodzi czy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i Lublinie wywołuje zupełnie inne emocje…

tekst autorski

 

Widzenie powtórne
2019
archiwum zdjęć Grzegorza Kozery
układ Adam Gut

Kolaż z kolorowych zdjęć na białym tle.
W 2019 wspólnie z Michałem udaliśmy się w podróż do Ameryki Południowej śladami Józefa Czapskiego, który dotarł tam w 1955 roku. Bezpośrednim impulsem i źródłem informacji o jego eskapadzie była jego długoletnia korespondencja z bliskim przyjacielem Ludwikiem Heringiem (Józef Czapski, Ludwik Hering, Listy 1939-1982, t. I, Gdańsk 2015). W kolażowej kompozycji upubliczniamy archiwum naszych prywatnych zdjęć z wyprawy z symbolicznym przywołaniem jej patrona, autora Oka, dla którego homoseksualne doznania „to były bardzo tajne rzeczy” jak wyznał w rozmowie z Piotrem Kłoczowskim w wywiadzie „Świat w moich oczach” 2001, s. 98-100

tekst autorski

 

Grzegorz Kozera
Urodzony w 1983 roku. Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończył Dyplomem z Wyróżnieniem Rektorskim w pracowni Przestrzeni Malarstwa Profesora Leona Tarasewicza i Doktora Pawła Susida w 2011. Tworzy malarstwo sztalugowe i kolaż. Od 2017 roku doktorant Środowiskowych studiów doktoranckich ASP w Krakowie.