A A A

Grzegorz Tomczyk

No comment/ Bez komentarza
2019
grafika komputerowa

Grafika ułożona z czarnych liter na białym tle, przypominająca zarys postaci matki i dziecka.

Praca jest próbą stworzenia skutecznego algorytmu oceny nastrojów społecznych. Próbkowanie odbywa się na pojedynczych komentarzach zostawionych przez anonimowych rozmówców w internecie. Ludzie skryci za ciągami znaków chowają swoje głowy, ale obnażają myśli. Ten pozbawiony filtrów obraz kondycji społeczeństwa zostaje poddany artystycznemu „badaniu” i staje się zapisem socjologicznego pulsu. Anonimowość daje śmiałość do wyrażania odmiennych opinii. Nie zwalnia jednak z obowiązku pozostania człowiekiem, co wydaje się szczególnie ważne w przypadku wypowiedzi dotyczących społeczności LGBT+. W efekcie praca jest komentarzem bez komentarza, protestem przeciwko szerzącej się nietolerancji inności, braku akceptacji cudzych poglądów i wyborów, nienawiści do wszystkiego, co niezgodne z osobistymi przekonaniami. Schemat kompozycyjny pracy został zaczerpnięty z „Małej Madonny Cowpera” Rafaela Santi. W realizacji wykorzystano komentarze internautów, które znalazły się pod artykułami o społeczności LGBT+ w polskich portalach informacyjnych. Komentarze do pracy zostały wybrane na podstawie następujących kryteriów: 1) zachowano dokładną procentową proporcję między pojawiającymi się komentarzami pozytywnymi, negatywnymi i obojętnymi oraz zgodnie z nią umieszczono poszczególne komentarze w pracy (liczba negatywnych, pozytywnych i neutralnych wpisów odzwierciedla faktyczną sytuację publicznego, anonimowego dyskursu), 2) odrzucono komentarze odwołujące się do konkretnych osób i krajów (z wyjątkiem Polski), 3) odrzucono komentarze w całości napisane dużymi literami, 4) zachowano oryginalną pisownię.

tekst autorski

Grzegorz Tomczyk
Urodził się w 1976 roku w Olsztynie. Studiował na Wydziale Artystycznym UMCS oraz na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierunku Malarstwo. W czerwcu 2002 roku obronił dyplom pod kierunkiem prof. Mikołaja Dawidziuka z aneksem z sitodruku wykonanym pod kierunkiem prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel Rysunku i Malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. Od chwili ukończenia studiów pozostaje aktywny zawodowo poruszając przede wszystkim temat destrukcji.