A A A

JERZY KOSAŁKA

HALINA KOSAŁKA
2017
fotografia

Zdjęcie. Mężczyzna w makijażu, blond peruce w kapeluszu stoi na te drewnianej ściany.
Portret z serii przedstawiającej artystę w makijażu i w damskim stroju. Z jednej strony jest to historyczne nawiązanie do fotografii Marcela Duchampa przebranego za kobietę pt. „Rrose Sélavy”. Z drugiej strony, biorąc po uwagę aktualne wydarzenia społeczno-polityczne w kraju, fotografia staje się manifestem solidarności z prześladowanymi mniejszościami seksualnymi. Jest wyrazem wolności człowieka w wyborze tożsamości płciowej i zarazem protestem przeciwko autorytarnemu narzucaniu norm obyczajowych.

tekst autorski

Jerzy Kosałka
Artysta multimedialny, urodzony w 1955 roku w Będzinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1981 na wrocławskiej PWSSP, gdzie był zatrudniony przez kilka lat jako asystent. Pracując na uczelni dołączył do redakcji wydawanego przez studentów „Magazynu Psychoaktywego LUXUS”. Po stworzeniu grupy „Legendarny LUXUS” uczestniczył w większości jej wystąpień artystycznych. Od 1995 roku wystawia indywidualnie, biorąc też udział w licznych projektach zbiorowych. W swej działalności artystycznej używa różnych technologii i mediów, buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje i realizacje w przestrzeni publicznej. Uprawia performans.