A A A

JÓZEF ROBAKOWSKI

Dotknięcie Józefa
1989
wideo, 17’14”

Kadr z filmu. Zbliżenie na twarz młodego mężczyzny. Twarzy dotyka dłońosoby, która jest zwrócona przodem do niego. Widać tylko fragment włosów tej osoby.
Film opowiada o trzech zetknięciach artysty z homoseksualizmem na różnych etapach życia, dla których wizualne tło stanowią obrazy gejowskiej pary, którą poznał w Montrealu.

tekst autorski 

Film dostępny w Internecie: https://vimeo.com/201111784

 

6.000.000
1962
wideo, 4’36”

Kadr z czarno-białego filmu. Zbliżenie na twarz osoby z ciemnymi oczami i włosami.
Pierwszy kolażowy film eksperymentalny Józefa Robakowskiego, zrealizowany metodą found footage. Tytułowe „sześć milionów” odnosi się do szacowanej liczby zamordowanych Żydów w czasie II wojny światowej. Kompilacja dokumentów przedstawiających czasy Holocaustu ma formę impresji, a w tle słyszymy muzykę Fryderyka Chopina brutalnie przecinaną odgłosami bombardowań i kościelnymi dzwonami, które zwiastują tragedię. Spokojne krajobrazy ustępują widokom wojennego okrucieństwa: pojawia się drut kolczasty, wychudzone ciała granicy życia i śmierci, egzekucje, obozowa orkiestra, walące się miasto… Przenikliwie spojrzenie ciemnych, kobiecych oczu otwiera i zamyka tę sekwencję. Czy w tych potwornych scenach widzimy jedynie obrazy, jak głęboko sięga nasza percepcja, czy strach przed powtórką z historii jest uzasadniony?

Sylwia Hejno

Film dostępny w Internecie: https://vimeo.com/193115516

 

 

Józef Robakowski
Pionier sztuki wideo w Polsce, jego prace z lat 70. i 80. XX wieku weszły do kanonu polskiej sztuki nowoczesnej. Jest profesorem Łódzkiej Szkoły Filmowej, w której kieruje pracownią multimediów. Od 36 lat prowadzi Galerię Wymiany – najdłużej istniejącą prywatną galerię niekomercyjną w Polsce, której program i zbiory powstają dzięki wymianie z artystami. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych.