A A A

Katarzyna Wyszkowska

G. Ideology
2020
obraz olejny, 100×80 cm

Obraz. Na kolorowym tle postaci muminków, nad nimi stół z krzesłami i obrazek z jeleniami.

G. Ideology
2020
instalacja, 45x30x32 cm

Zdjęcie. Biały domek z czerwonym dachem, zalany kolorową substancją stoi na różowym postumencie.

Prace są częścią szerszego cyklu traktującego o lękach i fantazjach, które w ostatnim czasie stały się popularne w debacie publicznej w naszym kraju. Instalacja oraz obraz „g. Ideology” odnoszą się do popularnego konstruktu ideowego, jakim posługują się polskie środowiska prawicowe. Prace te są próbą wizualizacji wyobrażeń dotyczących środowisk LGBTQ+, jakie oferuje prawicowo-konserwatywna narracja, przedstawiająca osoby LGBTQ+ jako siłę zagrażającą poprawnemu funkcjonowaniu tradycyjnej rodziny. Opisy strategii, jaką rzekomo posługują się przedstawicielki i przedstawiciele „ideologii gender”, często kładą nacisk na planowe, podstępne działanie, posługują się metaforyką cieczy czy plazmy, której brak określonego kształtu pozwala idealnie dopasować się do sytuacji.

tekst autorski

Katarzyna Wyszkowska
Urodzona w 1994 roku. Jest malarką, twórczynią instalacji i wideo. Oprócz nauki na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa, studiowała również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskimkim.