A A A

Mar Kaczmarek x CURA

my song 11
2020
wideo

Zdjęcie. Twarz starszego mężczyzny w niebieskim świetle.Wideo skupia się na temacie wykluczenia spowodowanego przez wiek i sprawność fizyczną. W figurze mężczyzny w podeszłym wieku można dostrzec postawę kwestionującą. W chwili utraty sprawności kwestionuje on narzucony mu przez lata model męskości i pozwala sobie na kształtowanie nowej tożsamości, która jednocześnie ułatwia zgodę na taką kolej rzeczy. Jednocześnie poprzez jego portret zostaje postawione pytania o to na ile określają nas konstrukty społeczne, i na ile można się od nich wyzwolić.

The CURA
Aby być mężczyzną, musisz być tym, tamtym i ubierać się w ten sposób.
Aby być mężczyzną, musisz być samym sobą, ale tylko wtedy, gdy ta bycie sobą koreluje z tym, co
jest z góry przyjęte przez jakąś istotę, której jeszcze nie spotkałem.
Każde odstępstwo od tego, co zostało postanowione, będzie karane.
Każde odchylenie powinno sprawić, że poczujesz się mniej mężczyzną.
Nie ma miejsca na indywidualność w świecie, który honoruje agresję.

Tekst autorski

Film dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=_DaBsuxzIYA&feature=youtu.be