A A A

Marta Bogdańska, Sara Herczyńska, Marta Maliszewska, Agata Sztorc

LOT
2020
transparent

Zdjęcie. Biały transparent przedstawiający samolot i krople krwi z tamponami. Napis "Poderwiemy cię do lotu. Lesbijskie Oddziały Terrorystyczne"

Transparent LOT, stworzony przez Martę Bogdańską, Sarę Herczyńską, Martę Maliszewską i Agatę Sztorc z pomocą KN Tęcza, odtwarza queerową akcję z 2007 roku, kiedy to podobny baner został zawieszony na ulicach Warszawy w akcji LOTu – Lesbijskich Oddziałów Terrorystycznych pt. „I Ty też możesz zostać lezbą!”.

Transparent LOT powstał w ramach warsztatów „Szkoły patrzenia” prowadzonych przez Rafała Milacha i Sebastiana Cichockiego w Galerii Studio.

tekst autorski

Marta Bogdańska
Fotografka, artystka wizualna, menedżerka kultury, reżyserka dokumentu Next Sunday. Ukończyła Filozofię na UW. Studiowała w Homeworkspace Program w Bejrucie oraz na Gender Studies UW. Ukończyła też Akademię Fotografii oraz Instytut Otwarty w Warszawie. Realizowała międzynarodowe projekty artystyczne i kulturalne, m.in. w Libanie, gdzie mieszkała przez 8 lat. W 2020 roku współrealizuje projekt „Roz-dźwięki i JAZgoty” w ramach rezydencji w Otwartym Uniwersytecie Jazdów. Została zaproszona do platformy Futures Photography w 2020. Należy do Archiwum Protestów Publicznych.

Sara Herczyńska
Doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa, członkini Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie. Uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez dra hab. Macieja Gdulę. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą polskim muzeom biograficznym. Publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym” i „Almanachu Antropologicznym”. Jest członkinią redakcji polskiej edycji kwartalnika International Sociological Association (ISA) „Globalny Dialog”. Współredaguje „małą kulturę współczesną”. Pracuje jako przewodniczka i edukatorka w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

Marta Maliszewska
Studentka filozofii i historii sztuki. Animatorka kultury i edukatorka współpracująca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorka projektów z zakresu sztuki współczesnej kierowanych do licealistów, dzieci z terenów wiejskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.