A A A

Monique Yim

Monique Yim (we współpracy z Wiency Wong)
Queer Series No.10: Ungrounded Tango
2017
dokumentacja performensu, wideo, 08’06”

Kolaż. Siedem zdjęć, przedstawiających dwie kobiety. Na każdym zdjęciu jedna z kobiet niesie drugą. W tle światynia z czerwonej cegły, ulica, ludzie.

Monique Yim i Wiency Wong były wówczas zaręczoną parą jednopłciową z Hongkongu. Kiedy prezentowały swoją pracę, małżeństwa osób tej samej płci nie były zalegalizowane w Niemczech, możliwe były tylko „zarejestrowane związki partnerskie”. W ramach 4th International Performance Art Week-end, Berlin rozpoczęły swój występ od głównej bramy protestanckiego kościoła Herrfurthpl w Berlinie. Kobiety nosiły się na zmianę, aż obie były zbyt zmęczone by iść naprzód. W ciągu pół godziny okrążyły kościół dwa razy, przemierzając łącznie 640 metrów. Podczas tego procesu wyglądały romantycznie, prezentując tym samym trudności napotykane przez pary jednopłciowe w związkach na całym świecie – w tym dyskryminację, nierówności, brak równości małżeńskiej oraz mozolność w osiąganiu kolejnych praw w sferze życia społecznego i małżeńskiego. Doprowadziło to do poczucia słabości, beznadziejności i samotności, mogły przetrwać i wspierać się tylko wzajemnie. W niektórych miejscach i momentach codzienne życie osób LGBT+ wydaje się satysfakcjonujące i szczęśliwe, to jednocześnie sugeruje, że większość społeczeństwa z łatwością zapomni o istniejącej niesprawiedliwości i przemocy wobec społeczności LGBT+, które mają miejsce każdego dnia na całym świecie.
Praca została skonstruowana na zasadzie kontrastu między punktem widzenia widzów (tak zwanych „outsiderów” – większość społeczeństwa) a uczuciem Yim i Wong (tak zwani „insiderzy” – pary tej samej płci), co stanowi ironiczny kontrast między powierzchowną a głębszą prawdą. Miesiąc później, 30 czerwca 2017 r., małżeństwa osób tej samej płci zostały ostatecznie zalegalizowane w Niemczech. Monique Yim otrzymała za swoją pracę międzynarodową nagrodę „Visual Art Performance Made in Public Space” przyznaną przez Centrum Kassak w Węgrzech i Słowacji w 2018 r.

Tekst autorski

Monique Yim
Urodzona w 1984 roku w Hongkongu. Jest artystką interdyscyplinarną, pedagogiem i kuratorką. Uprawia sztukę performans, sztukę konceptualną, sztukę publiczną i społeczną. Jest także dyrektorką artystyczną i projektantką kostiumów przy produkcjach filmowych, reklamowych i teatralnych. Uzyskała tytuł magistra sztuki Arts and Cultural Enterprise in Central Saint Martins, University of the Arts London. Karierę artystyczną rozpoczęła w 2006 roku. Yim prezentowała swoje prace w trzydziestu miastach Azji i Europy, brała udział w licznych międzynarodowych wystawach, festiwalach, projektach i programach rezydencyjnych. W 2013 roku była kuratorką „Performance Art Marathon” w West Kowloon Cultural District Hongkong. W 2018 roku otrzymała międzynarodową nagrodę
„Visual Art Performance in Public Space” nagrodę przyznawaną przez Centrum Kassak w Słowacji.