A A A

Pamela Bożek, Danka Milewska, Katarzyna Tużylak

Fakty, wydanie specjalne, nr 0, 2019

Zdjęcie. Pierwsza strona gazety. Na górze tytuł "Fakty" w kolorach tęczy. Pod spodem szpalty tekstu.

Gazeta zredagowana w ramach rezydencji artystycznej Pameli Bożek „Mini-rozmówki polsko-czeczeńskie/ czeczeńsko-polskie” w galerii miejskiej BWA w Bydgoszczy.

Gazeta jest inspirowana bydgoskim magazynem społeczno-kulturalnym, wydawanym do 1989 r. z treścią dotyczącą aktualności podczas rezydencji artystki w naszej galerii, czyli jej pracy przy rozmówkach polsko-czeczeńskich i czeczeńsko-polskich (nasza rozmowa z Aliną Wójcik, pomysłodawczynią serii minirozmówek wydawanych przez PIW) oraz wydarzeń w Białymstoku. To taka artystyczna gazeta zredagowana przez artystkę (Pamela Bożek), kuratorkę (Danuta Milewska), graficzkę (Katarzyna Tużylak) i wydana przez naszą galerię.

Danuta Milewska

Pamela Bożek
Urodzona w 1991 roku. Studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwentka tamtejszego Wydziału Rzeźby; laureatka stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019) oraz 2. edycji stypendium im. Bogny Olszewskiej (2019); inicjatorka i facylitatorka mikromarki introligatorskiej Notesy z Łukowa. Zajmuje się praktykami postartystycznymi o charakterze partycypacyjnym oraz zagadnieniami wizualnymi w kontekście mechanizmów wykluczania i stygmatyzacji.

Danka Milewska
Autorka i artystka posługująca się tańcem, tekstem, fotografią, dźwiękiem i terapiami ekspresyjnymi. Prowadzi artystyczne badania zapisów cielesności i dźwięku. Współzałożycielka Kobiektywu, gdzie prowadzi m.in. ceremonie dla kobiet i autorski kurs kreatywnego pisania „Pisanie z brzucha”. Pracuje jako kuratorka w BWA Bydgoszcz.

Katarzyna Tużylak
Pracuje jako graficzka w BWA Bydgoszcz.