A A A

WOJCIECH GILEWICZ

Oni 2 #111,
Ja i Color
2020
wideo, 00’09’’

Zdjęcie. Mężczyzna z długimi włosami i brodą, w białej koszulce siedzi na łóżku.
Pracując nad cyklem fotografii „Oni 2” (2007–) szukam intymnych relacji z ludźmi. W serii tej prawie całkowicie zakrywam moim ciałem drugą osobę, z którą pracuję nad danym zdjęciem. To fizyczne nakładanie się jest prawie idealne, ale zawsze jeden lub dwa szczegóły zdradzają obecność tej drugiej osoby ukrywającej się za mną. Często „pożyczam” od niej / niego fragmenty jej / jego ciała, np. Ja i Miłosz, Oni #98 (2012) to nie ja golę sobie brodę, ale goli mnie mój przyjaciel z Nowego Jorku, Miłosz, stojący za mną, natomiast na zdjęciu Ja i Fazal, Oni #86 (2011) to mój przyjaciel Fazal z Pakistanu, trzyma w swojej dłoni kiść winogron i wkłada mi do ust. Dzięki temu bardzo prostemu zabiegowi (który nie jest techniczną manipulacją, ani sztuczką czy użyciem Photoshopa) pozwalam osobom, z którymi pracuję przy danej sesji zdjęciowej być fizycznie obecnymi na fotografii. Proces robienia zdjęcia stwarza dużą więź między nami, bo praca nad nim polega bardziej na nawiązaniu relacji, czasem wręcz przyjaźni, lub przynajmniej na szczerej i często intymnej rozmowie w trakcie, nie jedynie na samym naciśnięciu migawki. Wymieniamy się w trakcie pracy doświadczeniami, a każda fotografia jest silnie naznaczona osobowością tej drugiej postaci, która w rzeczywistości jest na zdjęciu prawie niewidoczna, ale przecież bardzo tam obecna. Ostatnio oprócz aparatu fotograficznego korzystam także z kamery wideo, aby zarejestrować daną sesję.
Cykl „Oni” (2002-2007) został pierwotnie stworzony przy użyciu filtra połówkowego i podwójnej ekspozycji bez użycia Photoshopa lub innych technicznych manipulacji.

tekst autorski

Wojciech Gilewicz
Urodził się w 1974 roku w Biłgoraju. Mieszka i pracuje między Warszawą a Nowym Jorkiem. Jest malarzem, który postrzega malarstwo bardziej jako działanie i proces niż płaski dekoracyjny obiekt. Gilewicz jest również fotografem. W 2009 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie wydało książkę artystyczną Wojciecha Gilewicza, zatytułowaną Oni / Them, przedstawiającą cykl fotograficzny podwójnych autoportretów powstający od 2002, który kontynuowany jest do dziś. Wojciech Gilewicz jest także autorem instalacji i filmów wideo. Artysta często sam również występuje przed swoją kamerą. W 2020 wydana zostanie wspólnie przez Galerię Labirynt w Lublinie i Galerię Arsenał w Białymstoku książka Visitor / Intrude przedstawiająca prace wideo Gilewicza zrealizowane w Azji w latach 2008-2018.