GaleriaLabirynt

A A A

Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie

15.09—11.11.2018

Zainicjowana w 2009 roku kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie gromadzi prace artystów współczesnych, powstałe przede wszystkim po 1989 roku. Jej celem jest opisanie poprzez dzieła sztuki historii polskiej transformacji w szerokiej, globalnej perspektywie. Kolekcja ma dyskursywny charakter i jest traktowana jako głos w debacie i badaniach nad współczesnością. Wychodząc od spraw lokalnych, zbiera prace międzynarodowych artystów, często powstałe na zamówienie i odnoszące się do lokalnych kwestii. Jednocześnie ten „zbiór rzeczy” jest konstruowany w odniesieniu do przemian, jakie zaszły w statusie i materialności dzieła sztuki, relacji instytucji i publiczności, jak i samej funkcji muzeum (nie tylko magazynu na dzieła sztuki, ale i miejsca wspólnego uczenia się, dystrybucji informacji oraz interdyscyplinarnego eksperymentu).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie ma stałej siedziby, jest w trakcie budowy i sytuację tę wykorzystuje do pokazywania swojej kolekcji w różnych miejscach. Goszczenie w Galerii Labirynt w Lublinie to doskonała okazja, by przetestować funkcjonowanie prac z kolekcji i budowanych wokół nich narracji i znaczeń w nowym kontekście. Znajdujące się na wystawie dzieła to w  większości nowe zakupy, pokazywane publicznie po raz pierwszy.

Prace m.in. Wilhelma Sasnala, grupy Slavs&Tatars, Kadera Attii, Gulsun Karamustafy i Miriam Cahn odnoszą się do postkolonialnego i postsowieckiego świata, zawieszonego pomiędzy tradycją a wciąż tworzącą się i niezdefiniowaną nowoczesnością. Napięcia powstające na styku tradycji i niewyartykułowanej nowoczesności zostały świetnie uchwycone w malarskim tryptyku Jadwigi Sawickiej Krzyczeli, Płakali, Zginęli, gdzie tematem jest sam  język debaty publicznej, który staje się coraz bardziej emocjonalny, nieracjonalny i histeryczny.

Znajdujące się w drugiej sali prace Cathy Wilkes, Wolfganga Tillmansa, Lynette Yiadom-Boakye i Zofii Rydet, tworzą opowieść o najgłębszych lękach „o stan rzeczy”, coraz bardziej dominujących w życiu publicznym lękach o koniec świata jaki znamy, pojawiają się tu więc referencje do historycznych przedstawień wojny, nędzy i głodu. Sam tytuł wystawy jest nawiązaniem do pracy Wolfganga Tillmansa The State We Are In z 2015 roku, zwiastującej brexit i dryfowanie współczesnego świata ku niepewnej przyszłości.

Wystawa Stan rzeczy jest pierwszą gościnną prezentacją kolekcji warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce. Inauguruje następne odsłony w innych miejscach kraju w najbliższych trzech latach, do czasu otwarcia docelowej siedziby Muzeum na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.

Artystki/artyści: Kader Attia, Miriam Cahn, Olga Czernyszewa, Nathalie Djurberg, Ruth Ewan, Kiluanji Kia Henda, Ewa Juszkiewicz, Gülsün Karamustafa, Leszek Knaflewski, Sonia Leber i David Chesworth, Lukas Müller, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Şerban Savu, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, Roman Stańczak, Wolfgang Tillmans, Cathy Wilkes, Lynette Yiadom-Boakye oraz Jill Godmilow i Wael Shawky

Wybór prac: Joanna Mytkowska, Sebastian Cichocki, Waldemar Tatarczuk

_________________

Program towarzyszący wystawie
18.09, 4.10, 6.11, godz. 17.00 projekcja: Jill Godmilow, Daleko od Polski (Więcej)
18.09, 4.10, 6.11, godz. 19.00 projekcja: Wael Shawky, Kabaretowe krucjaty: Droga do Kairu (Więcej)
19.10, godz. 17.00 spotkanie z Joanną Mytkowską (Więcej)
24.10, godz. 17.00 spotkanie z Sebastianem Cichockim (Więcej)